Sprzedaż żywności rośnie, ale powoli

Sprzedaż detaliczna w lutym była niższa niż w styczniu. Rok do roku jednak wzrosła.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (czyli gdyby nie było inflacji) w lutym 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% wobec wzrostu o 7,7% w lutym 2018 r. W porównaniu ze styczniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,2%, podał Główny Urząd Statystyczny.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej największy wzrost w lutym 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących "pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 13,5% wobec 7,9% przed rokiem). Znaczne zwiększenie sprzedaży odnotowano także w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 5,0%), jak również w jednostkach z grupy „pozostałe” (o 4,7%). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost wykazały podmioty zaklasyfikowane do grup „meble, rtv, agd.” (o 13,8%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 8,2%).

Sklepy wyspecjalizowane w sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych odnotowały sprzedaż wyższą w cenach stałych jedynie o 1,6% niż rok wcześniej. To najsłabsza dynamika ze wszystkich uwzględnianych przez GUS sektorów działalności. W cenach bieżących wzrost wyniósł 3,7% w lutym rok do roku i 3,8% w styczniu oraz lutym łącznie.

W okresie styczeńluty 2019 r. wzrost sprzedaży detalicznej ogółem wyniósł 5,4% wobec wzrostu o 8,1% w 2018 r.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.