Wawel zarabia, ale mniej

Producent Tiki Taków, Malagi i Kasztanków miał w 2018 roku 77,3 mln zł zysku netto. To o ponad 30% mniej niż rok wcześniej.

Przychody producenta wyniosły 559,2 mln zł, o 1% mniej niż przed rokiem. Zysk brutto był o ponad 11 mln zł wyższy niż w 2017 roku, jednak wyższe koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, a także niższe przychody finansowe i większa strata z jednostek stowarzyszonych przełożyły się na mniejszy zysk netto. Producent zarobił niespełna 77,3 mln zł wobec ponad 113,3 mln zł w 2017 roku. To przeszło 31-proc. spadek.

– 2018 rok […] nie przyniósł przełomu, zarówno jeśli chodzi o tendencje rynkowe jak i powtarzalność wyników w spółce – napisał prezes zarządu Dariusz Orłowski. –  Obserwowaliśmy dalsze zmiany struktury handlu detalicznego, a więc zwiększenie udziału dyskontów, zmniejszenie liczby sklepów w tzw. handlu tradycyjnym, wzrost znaczenia kanału „convenience” oraz dalsze problemy hipermarketów, które próbują utrzymać zdobytą wcześniej pozycję rynkową. Wszystkie te zmiany, w kontekście pozycji marki Wawel na rynku krajowym, wymuszają wiele korekt strategii, zarówno w obszarze produktowym, dystrybucyjnym jak i komunikacyjnym. Dużo zostało już zrobione w latach poprzednich. Bieżący rok będzie w znacznej mierze kontynuacją tych działań, gdyż w naszej opinii daleko jeszcze do stabilizacji struktury handlu detalicznego na polskim rynku. Dodatkowy czynnik niepewności wnoszą regulacje dotyczące ograniczeń handlu w niedziele, które w sposób istotny wpływają na dynamikę rozwoju sprzedaży detalicznej – ocenia prezes Wawelu.

Mimo ograniczenia współpracy z Biedronką, które nastąpiło przed dwoma laty, największa sieć w Polsce wciąż odpowiada za 22,1% przychodów ze sprzedaży Wawelu (wcześniej było to nawet 26%).

– W naszej kategorii produktowej widoczna jest zaostrzająca się walka konkurencyjna oraz pojawianie się nowych graczy spoza rynku Unii Europejskiej. Jest to z jednej strony potwierdzenie siły rynku, a z drugiej – ciągle dużej jego zmienności – komentuje Dariusz Orłowski. – Wartość rynku uległa nieznacznym zmianom. Charakterystyczne jest pojawianie się nowych kategorii produktów, które coraz częściej zajmują znaczące powierzchnie półek. […] Tradycyjne kategorie produktowe pozostają stabilne – dodaje.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.