Carrefour i Google nawiązały współpracę

Wdrożenie rozwiązań omnikanałowych, zwiększenie sprzedaży, oddziaływania marki w internecie oraz rozwój technologii mobilnych - to najważniejsze strategiczne cele współpracy pomiędzy Carrefour i Google na naszym rynku.

W nawiązaniu do globalnego partnerstwa strategicznego, Carrefour i Google, zapowiedziały bliską współpracę w Polsce. Jej głównym celem jest wzmocnienie pozycji Carrefour w cyfrowych kanałach sprzedaży oraz zbudowanie lepszych doświadczeń zakupowych dla polskich konsumentów.

- Jednym z priorytetów strategii Carrefour w Polsce jest zaoferowanie klientom najbardziej komfortowych i przyjemnych zakupy na rynku - wyjaśnia Christophe Rabatel, prezes Carrefour Polska. - Dlatego chcemy stworzyć dla nich wzorowe środowisko omnikanałowe, a także dążymy do bycia liderem w zakresie innowacji oraz sprzedaży żywności przez Internet. Dziś zrobiliśmy kolejny krok w tym kierunku, przenosząc globalne porozumienie Carrefour i Google, na poziom lokalny - podkreśla.

Współpraca między Carrefour i Google na polskim rynku będzie koncentrowała się na trzech filarach, ustanowionych na podstawie celów biznesowych Carrefour:

  1. zwiększeniu zakupów i portfela mobilnych klientów Carrefour;
  2. wsparciu sieci w staniu się ulubionym i preferowanym e-detalistą w Polsce, m.in. poprzez zautomatyzowaną komunikacji czy nowe rozwiązania technologiczne;
  3. digitalizację i zmaksymalizowanie oddziaływania marki Carrefour w Internecie.

W ramach partnerstwa, Google udostępni sieci swój know-how oraz unikalne narzędzia w zakresie cyfryzacji, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a Carrefour podzieli się swoim doświadczenie w zakresie produktów, zarządzania sklepami tradycyjnymi i internetowymi oraz danymi pochodzącymi z kanałów online i mobilnych.

Google będzie również wspierać Carrefour w zakresie szkoleń i warsztatów dla pracowników sieci, rozwijając ich kluczowe kompetencje digitalowe oraz pomagając w szybszym zaadaptowaniu się do zmian w ramach transformacji cyfrowej sieci.

- Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści nie tylko polskim klientom, ale także całemu rynkowi detalicznemu w Polsce - uważa Rabatel.

Globalne partnerstwo między Grupą Carrefour i Google zostało nawiązane w czerwcu ubiegłego roku.

Katarzyna Pierzchała 5109 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.