Episkopat: niedziele mają być wolne od pracy, amen!

Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym apeluje do rządu o zaniechanie działań zmierzających do zmian w obowiązującej od roku ustawie ograniczającej handel w niedziele.

Konferencja Episkopatu Polski - jak czytamy w oświadczeniu wydanym 15 marca - z niepokojem odnotowuje pojawiające się sygnały, także ze strony rządzących, mówiące o możliwości nie tylko zatrzymania rozpoczętego w marcu ubiegłego roku procesu przywracania (...) niedziel wolnych od (...) pracy, ale wręcz uczynienia w tej kwestii kroku wstecz. Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę, że mija dopiero rok od wejścia w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele, która tysiącom pracujących i ich rodzinom przywróciła niedzielę jako wolny dzień, dzień odpoczynku i umacniania więzi rodzinnych oraz społecznych relacji. Episkopat przypomina, że ustawa została uchwalona z inicjatywy wolnych obywateli, jako odpowiedź na długo wyrażane postulaty NSZZ Solidarność i znacznej części społeczeństwa.

Dlatego – jak wykazują opinie zbierane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – obowiązująca od marca 2018 r. regulacja prawna spotyka się z poparciem wspólnoty kościoła. - Wzywamy i zachęcamy wszystkie parafie, ruchy i stowarzyszenia do aktywności na polu tworzenia oferty i przykładu  przeżywania czasu niedzieli dla wspólnotowego i osobistego duchowego rozwoju - apelują biskupi.

Obok sfery duchownej na którą szczegółowo wskazują biskupi w swoim oświadczeniu, celem ograniczenia handlu w niedziele - jak podkreślają - było nie tylko umożliwienie tysiącom osób zatrudnionych w handlu i usług należnego im odpoczynku i przeżywania tego czasu w gronie rodziny, ale także dowartościowanie w świadomości obywateli znaczenia tego dnia jako święta. - W wielu krajach Unii Europejskiej, które wciąż są normatywnym punktem odniesienia w przestrzeni mentalnej naszego społeczeństwa, niedziela jest dniem wolnym i taką się stała w naszym kraju, który – jak słyszymy – jest sercem Europy. Całe społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie, otrzymało szansę, aby na nowo odkryć wartość niedzieli jako dnia człowieka (dies homini), dnia wolnego - uważają biskupi.

Konferencja Episkopatu Polski przekonuje, że nie może nie reagować na "nieustannie ponawiane próby podważenia i unicestwienia – przede wszystkim argumentami ekonomicznymi – istniejącej od roku możliwości, by niedziela w Polsce traktowana była i przeżywana jako dzień wolny".

Dodają też, że wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. - Jest prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka. Należy do systemu chrześcijańskich wartości, których – jak słyszymy – rządzący zamierzają bronić (...) - grzmią biskupi. 

Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski wynika z debaty, jaka obecnie prowadzona jest w przestrzeni publicznej - także w rządzie - na temat skutków wprowadzonej w życie rok temu ustawy ograniczającej handel w niedziele. Nie jest wykluczone, że dojdzie do liberalizacji ustawy. Przemawiać ma za tym ma duża liczba przeciwników zakazu wśród konsumentów oraz to, że z wielu badań wynika, że zakaz uderzył przede wszystkim w lokalne, rodzime placówki niż duże sieci handlowe. Szczegóły tutaj i tu.

Premier Mateusz Morawiecki był na początku marca gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24, w którym zapowiedział debatę polityczną na temat skutków społecznych i gospodarczych.

W tym roku jest tylko jedna handlowa niedziela w miesiącu - ta ostatnia (wyjątkiem jest grudzień, kiedy są ich aż trzy), co oznacza, że najbliższą handlową niedzielą jest 31 marca.

Ilona Mrozowska 4568 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.