W branży logistycznej brakuje rąk do pracy

Najpilniej poszukiwane w tej chwili profesje to: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca CE.

O brakach kadrowych i sposobach na nie opowiada Bartosz Góry, HR manager w Quick Service Logistics Polska.

Jak wygląda aktualnie rynek pracy w logistyce? Na jakie specjalizacje jest największe zapotrzebowanie?
Rynek pracy w logistyce w chwili obecnej podzielony jest na dwa segmenty: zatrudnienie związane z administracją i zarządzaniem oraz pracą fizyczną i transportem. Ze względu na zmiany demograficzne i rozwój gospodarki popyt na pracownika przekracza podaż rynkową; o ile w stosunku do pierwszej grupy pracowników jest to powoli wzrastający trend, tak w stosunku do grupy pracowników fizycznych sytuację można określić mianem bardzo złej i pogarszającej się z miesiąca na miesiąc. Obecnie problem braków w kadrach dotyczy nawet dużych i znanych pracodawców, którzy do niedawna nie borykali się z tego typu wyzwaniami. Oczywiście, jak w przypadku każdej branży, sytuacja zależy od regionu, w którym poszukujemy pracownika, co nie zmiana faktu, że nawet w regionach uznawanych za mniej zamożne pracodawcy mają trudności z kompletacją pełnej kadry pracowniczej. Odpowiadając na pytanie, najpilniej poszukiwane w tej chwili profesje to: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca CE.

Jak branża TSL postrzega problem niedoboru siły roboczej?
Biorąc pod uwagę zmiany jakie nastąpiły w na rynku pracy przez ostatnie 4 lata problem wydaje się jak najbardziej postępujący. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zmiany w polityce państw Europy Zachodniej w sprawie dostępu do rynku pracy pracowników z Ukrainy. Brak pracowników w branży logistycznej na rodzimym rynku w dużej mierze kompensowany jest poprzez zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy, a w szczególności właśnie z Ukrainy. Otwarcie rynków zachodnich, które proponują znacznie wyższe wynagrodzenia, może okazać się bardzo dotkliwe w skutkach dla i tak już mocno napiętej sytuacji personalnej w branży logistycznej.

Jakie działania na rynku pracy mogłyby rozwiązać część problemów związanych z niedoborem pracowników w branży logistycznej?
Przede wszystkim należałoby wskazać na ustawodawcę, ponieważ jednym z głównych czynników powodujących ciężką sytuację przedsiębiorców z branży TSL jest niedobór pracowników fizycznych. Należałoby ułatwić dostęp do rynku pracy pracownikom spoza Unii Europejskiej, którzy są chętni do podjęcia pracy na terenie Polski. Bardzo popularnymi ostatnio kierunkami, z których Polscy przedsiębiorcy starają się pozyskiwać pracowników, jest Czeczenia, Białoruś, Nepal, a nawet Indie i Filipiny. Ze strony przedsiębiorców na pewno inicjatywy polegające na finansowaniu doszkalania i nauki języka polskiego dla osób przybywających spoza granic naszego kraju także wydają się dobrym pomysłem długofalowym. Coraz głośniej mówi się także o inicjatywie polegającej na werbowaniu osób, które wyjechały w poszukiwaniu pracy na terytorium Wielkiej Brytanii w związku ze zbliżającym się Brexitem i niepewnością, jaka się z tym wiąże.

Jak Quick Service Logistics radzi sobie z niewystarczającą liczbą pracowników w branży?
Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie pracownicy oczekują czegoś więcej od pracodawcy niż tylko odpowiedniego wynagrodzenia i stabilnego zatrudnienia. Dlatego oferujemy szereg benefitów - dodatkowe ubezpieczenie, dodatki świąteczne i urlopowe, a także staramy się szukać talentów wśród naszych pracowników i odpowiednio je rozwijać. Stawiamy też duży nacisk na kulturę komunikacji i profesjonalizm kadry kierowniczej, co pozwala uniknąć niepotrzebnych napięć na płaszczyźnie pracownik-pracownik lub pracownik-przełożony. Polityka ta najwyraźniej działa, ponieważ obecnie Quick Service Logistics Polska nie ma braków kadrowych w żadnej z naszych placówek, pomimo faktu prowadzenia operacji w bardzo konkurencyjnych pod względem zapotrzebowania na pracowników regionach.