Kinga Pienińska pomaga

Marka wody przeznacza 5% ze sprzedaży swoich wybranych produktów na szpitale dziecięce w Polsce.

- Mamy nadzieję, że dzięki zebranym środkom przyczynimy się do szybkiego powrotu do zdrowia niejednego dziecka - twierdzi marka.

Inicjatywa, która rozpoczęła się pod koniec 2018 roku, potrwa 3 lata.

W spotach promujących akcję wystąpili między innymi Anna i Robert Lewandowscy.

 
Joanna Hamdan 13678 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.