Lotos beneficjentem zamykanych w niedziele sklepów

Ograniczenie handlu w niedziele przełożyło się na 18-proc. wzrost sprzedaży w 2018 r. w sklepach zlokalizowanych przy stacjach Lotosu.

– Dzięki wykorzystaniu potencjału dni z zakazem handlu w niedziele oraz aktywnościom sprzedażowym na własnych stacjach Lotosu (tzw. COFO) sprzedaż sklepowa w 2018 r. wzrosła o 18% w stosunku do 2017. W tym samym czasie dzięki optymalizacji kosztów uzyskana marża wzrosła o 17% – podał Lotos w raporcie finansowym za 2018 r.

Firma dokonała też przeglądu i aktualizacji swojej oferty dla partnerów franczyzowych (tzw. DOFO). - W nich oprócz uatrakcyjnienia oferty cenowej paliw, poszerzony został również zakres oferowanego wsparcia w segmencie sklepowym – podano.

Grupa Lotos chwali się większą od średniej rynkowej efektywnością. W minionym roku w ramach sprzedaży detalicznej (CODO + DOFO) osiągnięto 7-proc. wzrost.

– Udział sprzedaży wolumenu na stacjach Lotos w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej przez POPiHN po 12 miesiącach wyniósł 11,2% i jest o 0,2 pkt proc. wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik ten został osiągnięty pomimo niższej od innych koncernów dynamiki przyrostu sieci: 0,5% Lotos, 1,8% POPiHN bez Grupy Lotos odnotowuje koncern.

Dynamika średniodobowej sprzedaży paliw na stacjach Lotos wyniosła 5,7% vs. 4,2% POPiHN, natomiast średniomiesięczna sprzedaż sklepowa Lotosu wzrosła o 15,5% wobec średniej rynkowej na poziomie 15%.

W 2018 r. liczba stacji w sieci Lotos wzrosła o dwie, w tym sieć Optima zmniejszyła się o osiem obiektów. Na rynku stacji paliw zmniejszeniu uległa również liczba stacji Orlen pod logo Bliska, która skurczyła się o 24 obiekty, z czego część została przebrandowiona i opatrzona logo Orlen. Łącznie liczba obiektów pod marką Orlen zwiększyła się o 11. Spośród koncernów zagranicznych największy wzrost odnotowały stacje BP, których liczba wzrosła o 15 oraz Total wzrost o 9 placówek.

Wśród sieci stacji niezależnych największy wzrost odnotowały stacje Anwim pod marką Moya, która powiększyła się o 38 stacji. Funkcjonująca drugi rok sieć stacji Avia zwiększyła liczbę obiektów o 15. Liczba stacji paliw w sieciach sklepowych wzrosła o pięć – nowo otwarte obiekty należą do E. Leclerc i Intermarché.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.