Niedziele nie spowolniły inwestycji w centra handlowe

Przyrost nowoczesnej powierzchni handlowej, wysoki poziom wynajmu, historycznie wysoka aktywność inwestycyjna, niewielki spadek odwiedzalności oraz obrotów w obiektach handlowych - oto wnioski z podsumowania drugiej połowy ub.r., dokonanego przez Polską Radę Centrów Handlowych.

W raporcie PRCH Retail Research Forum scharakteryzowano aktualną sytuację krajowego rynku nowoczesnego handlu oraz określono trendy kształtujące kondycję branży na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Stabilizacja z niewielką tendencją wzrostową

Na koniec 2018 r. na polskim rynku istniało ponad 12 mln mkw. powierzchni GLA (Gross Leasable Area), na którą składają się centra handlowe, parki handlowe i centra wyprzedażowe. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano przyrost powierzchni handlowej o 3,5%.

W ub.r. oddano do użytku ponad 390 tys. mkw. GLA. nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego aż 43% stanowiła łączna powierzchnia czterech nowych inwestycji: Forum Gdańsk (62 tys. mkw. GLA), Galeria Libero w Katowicach (45 tys. mkw. GLA), Gemini Park w Tychach (36 tys. mkw. GLA) oraz Nowa Stacja Pruszków (27 tys. mkw. GLA). Ponad 15% nowej podaży powierzchni stanowiły rozbudowy istniejących projektów w dużych miastach, co stanowi stały już trend od ostatnich 5 lat. Pozostałe otwarcia w 2018 r. to głównie parki i galerie handlowe o wielkości do 10 tys. mkw. GLA w miastach małych i średnich.

- Tym samym w zakresie łącznej wielkości powierzchni handlowych rok 2018 był zbliżony do roku poprzedniego – mówi dyrektor generalny PRCH, Radosław Knap.

Wskaźnik wolnej powierzchni handlowej wyniósł 3,1%, co świadczy o dobrej kondycji rynku i zainteresowaniu przedsiębiorców wynajmem lokali pod handel i usługi w polskich centrach i parkach handlowych poddanych analizie. Spośród badanych miast najwyższy udział pustostanów zarejestrowano w aglomeracjach wrocławskiej i łódzkiej, odpowiednio 4,4% i 4,2%. Najniższy – w aglomeracji szczecińskiej (0,9%), Olsztynie (1,0%) oraz w Toruniu (1,2%).

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych dla całej Polski na koniec 2018 r. osiągnęło poziom 316 mkw./1000 mieszkańców. Jest to średni poziom tego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej. Przyrost powierzchni spowodował wzrost tej wartości w stosunku do końca 2017 r. o 9,8 mkw./ 1000 mieszkańców.

Indeksy obrotów sprzedaży oraz odwiedzalności

Mimo iż spędzanie czasu w centrach i parkach handlowych w Polsce wciąż cieszy się bardzo dużą popularnością to jednak w 2018 r. nastąpił niewielki spadek średniej odwiedzalności wobec roku poprzedzającego. Średnia odwiedzalność centrum handlowego w ubiegłym roku wyniosła nieco ponad 370 tys. osób miesięcznie, co stanowi 4% mniej niż w 2017 r.

– Spadek ten wynika głównie z wprowadzonego w marcu 2018 r. ograniczenia handlu w niedziele, tym samym mimo przesunięcia się części wizyt klientów na inne dni tygodnia, spadek ten był nieunikniony - wyjaśnia Anna Zachara-Widła, research & education manager w PRCH.

Średnie obroty generowane przez placówki handlowe i usługowe w analizowanych przez PRCH centrach handlowych, które wyniosły średnio 865 PLN netto /mkw. GLA, tak jak przypadku odwiedzalności, zanotowały niewielki roczny spadek, tj. na poziomie 0,8%. Mimo obniżki średniej wartości, w wielu kategoriach handlowych odnotowano wzrost lub brak zmian w stosunku do roku poprzedzającego. Największy przyrost, bo aż 10%, odnotowano w kategorii Dom i Wnętrze oraz AGD/RTV, a także w usługach o 8%. Dynamika tych wzrostów była jednak niższa niż obserwowana w latach ubiegłych.

Z podsumowania przedstawionych wartości wskaźników charakteryzujących polski sektor centrów handlowych w 2018 r. wynika, że pod względem podaży powierzchni rynek nieruchomości handlowych wszedł w fazę dojrzałości, a pod względem wskaźników efektywności sytuacja krajowego rynku retail jest mocna i stabilna. Tezę tę potwierdza także wysoka wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne w Polsce.

- Łączny wolumen transakcji przeprowadzonych w sektorach biurowym, handlowym, magazynowo-logistycznym i hotelowym osiągnął prawie 7,3 miliarda EUR, czyli o 42% więcej niż w 2017 r. Tak wysoki rezultat dotychczas nie został zanotowany na polskim rynku - zdradza dyrektor PRCH. - Inwestycje w nieruchomości handlowe wyniosły w 2018 r. 2,5 mld EUR i były o 30% większe niż w 2017 r. - dodaje Knap.

Zakaz handlu w niedziele w centrach

Rok 2018 był dla rynku handlowego przełomowy. W marcu wprowadzono ustawę o zakazie handlu w niedziele. Zgodnie z jej zapisami do 2020 r. wszystkie niedziele zostaną wykluczone z kalendarza dni handlowych. Wprowadzenie tej ustawy nie przeszło bez echa w branży nieruchomości handlowych.

Według danych pochodzących z PRCH Turnover Index oraz PRCH Footfall Trends Index, w okresie od marca do grudnia odnotowano 2% spadek średniej z obrotów na mkw. powierzchni GLA wobec 2017 r., a także 4% spadek wskaźnika odwiedzalności.

W raporcie przeanalizowano badania opinii Polaków na temat wprowadzonych ograniczeń. Średnio mniej niż połowa badanych Polaków popiera wprowadzenie ograniczeń handlu w niedziele, które funkcjonowało w 2018 r. Zdecydowanie najmniej zwolenników zyskuje jednak rozwiązanie, które ma wejść w życie od 2020 r., czyli całkowity zakaz handlu we wszystkie niedziele. Badanie przeprowadzone przez firmę Maison & Partners pokazują, że popiera je już jedynie 35% badanych Polaków. W opinii branży negatywne efekty wprowadzenia ustawy ograniczającej niedzielny handel widoczne są przede wszystkim w zmniejszeniu liczby odwiedzających centra handlowe. Niekorzystnie wpłynęło to także na koszty utrzymania obiektów handlowych.

Raport PRCH przygotowała Polska Rada Centrów Handlowych we współpracy z ekspertami z firm Savills, Knight Frank, BNP Paribas Real Estate, GfK, Metro Properties oraz Cresa.

PRCH Retail Research Forum powstało jako think-tank Polskiej Rady Centrów Handlowych w 2009 r. Do forum należą eksperci z firm członkowskich PRCH, które w znacznym stopniu w swojej działalności biznesowej zajmują się analizami i badaniami rynku oraz doradztwem w dziedzinie nieruchomości handlowych.

 

 

Katarzyna Pierzchała 5106 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.