PepsiCo dla kobiet w rolnictwie

Międzynarodowa kampania koncernu oraz organizacji non-profit Care ma na celu zwrócenie uwagi na problem nierównych szans pań w tym sektorze.

W kampanii uczestniczy polska rolniczka – Bożena Sierańska.

Kampania "Closing the Crop Gap – Kobiety na Roli" oparta została na pięciu filmowych opowieściach pokazujących historie kobiet oraz ich wkład w rozwój rolnictwa na świecie, na przykładzie gospodarstw z Polski, Egiptu, Gwatemali, Indii oraz Stanów Zjednoczonych.

Jej celem jest budowanie świadomości w zakresie nierówności, z jakimi mierzą się kobiety w rolnictwie i rozpoczęcie dyskusji na temat rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy sytuacji finansowej kobiet w rolnictwie i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności.

Historie można obejrzeć na stronie closingthecropgap.com, gdzie każdy może oddać głos na najciekawszą opowieść, a przy okazji otrzymać kupon o wartości 25 dolarów na mikropożyczkę udzielaną dowolnemu przedsiębiorcy zarejestrowanemu w systemie kiva.org.

Kampania #TheCropGap stanowi pierwszy krok do zmiany postrzegania niezwykle ważnej roli kobiet w rolnictwie, a także realizacji potrzeb związanych z zapewnieniem żywności dla nieustannie zwiększającej się populacji świata.

Joanna Hamdan 13855 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.