Auchan traci 35 mln euro zysku

Protesty "żółtych kamizelek" pod koniec 2018 roku spowodowały utratę 140 mln euro przychodów ze sprzedaży i 35 mln euro zysku EBITDA - podał Auchan.

W 2018 roku przychody Auchan Retail wyniosły 50,3 mld euro i były niższe od tych z 2017 roku o 3,3%. Organicznie spadek był mniejszy (-0,5%), a na porównywalnej powierzchni wyniósł 2,4%.

We Francji sprzedaż spadła o 1,3%.

– Po bardzo obiecujących początkowych efektach wdrożonej w październiku kampanii promocyjnej "125 dni", która przyniosła wzrost sprzedaży o 4,5% i wzrost udziałów rynkowych, pod koniec roku. nastąpiło gwałtowne wyhamowanie spowodowane masowymi demonstracjami. Protesty, które objęły okres świąteczny, obniżyły przychody ze sprzedaży o 140 mln euro, a zysk EBITDA o 35 mln euro – podał Auchan w raporcie finansowym.

EBITDA, czyli zysk operacyjny plus amortyzacja, zamknęła się kwotą niecałych 1,52 mld euro, co oznacza 20,5% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

W Europie Środkowo-Wschodniej sprzedaż spadła o 1,4% w lokalnych walutach, a o 7,7% po przeliczeniu na euro. Przyczyniły się do tego głównie spadki na rynku rosyjskim, gdzie firma zmienia model biznesowy i zamknęła 11 sklepów. Wszystkie pozostałe kraje regionu, w tym Polska (oraz Ukraina, Rumunia i Węgry) przyniosły wzrost sprzedaży.

Cała Grupa Auchan miała skonsolidowane przychody niższe niż przed rokiem o 1,3%, zysk operacyjny spadł o 54,7%. Wynik netto zamknął się stratą 997 mln euro wobec 427 mln euro zysku w 2017 roku.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.