Zarząd Stokrotki swoje, a związkowcy swoje

"Stokrotka prowadzi politykę płacową w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem tendencji rynkowych" - głosi oświadczenie operatora, rozesłane mediom w niedzielę wieczorem. Jest to odpowiedz na piątkową konferencję prasową zorganizowaną przez związek zawodowy w Stokrotce.

Szczegółowo o zarzutach związkowców z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność wobec pracodawcy pisaliśmy tutaj. Generalnie chodzi o wzrost płacy zasadniczej każdego pracownika o 500 zł brutto. W niedzielny wieczór zarząd spółki Stokrotka wydał oświadczenie, w którym informuje, że jest "otwarty na dialog z pracownikami, w tym na dialog z działającymi w spółce organizacjami związkowymi".

Zapewnia także, że Stokrotka prowadzi politykę płacową w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem tendencji rynkowych. - Spółka co roku podnosi wynagrodzenia pracowników, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, osiągane wyniki oraz sytuację na rynku pracy. Również w 2019 r., wzorem lat ubiegłych,  zaplanowano i w drożono podwyżki wynagrodzeń (....). Decyzje spółki o podwyżkach wynagrodzeń nie wynikają więc ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego tylko są niezależnym wyborem spółki - czytamy w oświadczeniu.

Zarząd zapewnia ponadto, że Stokrotka "prowadzi działalność w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem przepisów prawa, mając na uwadze dobro pracowników i uzasadnione interesy spółki".

O wysokości wynagrodzeń firma się nie wypowiada. Z komunikatu nie wynika także, czy zarząd zamierza w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na postulaty związkowców.

Tymczasem Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Stokrotce już od października ubiegłego roku prowadzi z pracodawcą spór zbiorowy. - Obecnie jesteśmy na etapie bezproduktywnej mediacji - twierdzą związkowcy, którzy rozżaleni zorganizowali w Dniu Kobiet w Lublinie konferencję prasową. Apelują do zarządu o wzrost płacy zasadniczej każdego pracownika Stokrotki o 500 zł brutto (od 1 października 2018 r.). Według związkowców w trakcie rokowań pracodawca nie złożył związkowi jakiejkolwiek propozycji podwyżki, która „w istotny sposób rozwiązywałaby żywotne problemy socjalne załogi”.

Spółka Stokrotka wchodzi w skład  litewskiej spółki Maxima Grupė, która w maju ub.r. kupiła 93,7% akcji Emperii Holding. 

Katarzyna Pierzchała 5106 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.