McDonald’s jest gender

Nowa strategia korporacyjna McDonald'sa nosi hasło Better Together: Gender Balance & Diversity, czyli Razem lepiej: Równouprawnienie płci i różnorodność).

Do roku 2023 r. McDonald’s planuje zwiększyć reprezentację kobiet na wszystkich szczeblach organizacji, wyrównać szanse rozwoju kariery między płciami, a także promować udział kobiet w biznesie i ich wpływ na rozwój marki.

McDonald’s stał się także sygnatariuszem Zasad Równego Traktowania ONZ Women.

Obecnie kobiety zajmują 30% stanowisk zarządzających wyższego szczebla w organizacji i 41% stanowisk dyrektorskich i wyższych w McDonald’s na całym świecie. W Polsce aż 75% restauracji prowadzą kierowniczki. Wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla spółki McDonald’s Polska prawie połowa to kobiety.

Dodatkowo McDonald’s wdroży programy edukacyjne i rozwojowe dla pań. Jednym z nich jest pilotażowa inicjatywa pod hasłem "Women in Tech" (Kobiety w branży technologicznej). Za pomocą programu edukacji i wsparcia finansowego pracownice mają szansę zdobyć nowe umiejętności w zakresie przetwarzania danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i wielu innych.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększanie udziału kobiet w tych branżach, a także wspieranie pracowników w rozwoju ich kariery – zarówno w ramach pracy dla McDonald’s, jak i poza nią. Pilotażowy program ruszy na wiosnę w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości obejmie swoim zasięgiem kolejne kraje.

 

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.