Koniunktura w handlu ma się dobrze

Według Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w I kwartale br. uległa ona nawet poprawie.

Ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość dodatnią (10,2 pkt) - wyższą od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat (wynosi ona 4,6 pkt).
 
W ciągu kwartału spadły jednak wartości sald odpowiedzi na pytania o ogólną i finansową sytuację przedsiębiorstw handlowych, zakupów produktów krajowych i zagranicznych, wielkości zatrudnienia,
wolumenu sprzedaży oraz wielkości utrzymywanych zapasów.
 
Przedsiębiorcy ocenili jednak swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +7,5 pkt. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 21,4% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 64,7% ankietowanych za średnią, natomiast 13,9% za słabą.
 
Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są nadal pozytywne.
Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.