Co dalej z legalną sprzedażą papierosów?

Od maja br. produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych w Polsce oraz ich eksport mogą okazać się niemożliwe. Dowiedz się dlaczego.

Zgodnie z dyrektywą UE w Polsce należy wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace). Ten skomplikowany pod względem technicznym i logistycznym system, musi zacząć działać od 20 maja 2019 r. Nowe regulacje wymagają m.in. formalnego zarejestrowania w systemie ponad 100 000 hurtowni i sklepów. To nie tylko ogromne wyzwanie techniczne wymagające gotowych przepisów prawnych, których w tej chwili nie ma. To również wyzwanie komunikacyjne, organizacyjne, informatyczne.

Tymczasem, jak wskazują Polska Izba Handlu (PIH) oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPiP) do tej pory brak jest gotowych przepisów, a ponad 10 miesięczne opóźnienie w pracach legislacyjnych powoduje, że cały łańcuch dostaw zaangażowanych w obrót wyrobami tytoniowymi nie jest w stanie przygotować się do nowych wymogów. Oznacza to, że system dystrybucji legalnych papierosów stoi w obliczu kryzysu. Przedstawiciele PIH i ZPiP przekonują, że jeżeli system nie będzie działał lub będzie działał nieprawidłowo, po 20 maja 2019 r. sprzedaż wyrobów tytoniowych w punktach detalicznych będzie niemożliwa.

Dlatego Polska Izba Handlu oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apelują do Senatu o maksymalne przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace), prezydenta o jak najszybsze złożenie podpisu pod ustawą po przyjęciu przez Senat tj. do końca marca br., a Ministra Finansów o formalne wyznaczenie operatora systemu najpóźniej do 15 kwietnia br.

Track & Trace – co to?

Decyzję o wprowadzeniu tego systemu Unia Europejska podjęła w 2014 r., a czas wdrożenia mija 20 maja 2019 r.  Track & Trace to system, który przewiduje nadanie każdemu opakowaniu papierosów całkowicie indywidualny identyfikator. W ten sposób Unia Europejska będzie mogła kontrolować gdzie i jak przebiega dystrybucja papierosów, a także patrzeć na szlak, jakim podąża pojedyncza paczka. Według ustawodawcy będzie to skuteczne narzędzie do walki z czarnym rynkiem papierosów.

W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 7,2 mld nielegalnych sztuk papierosów, co stanowi 14,6% całego rynku.