Rosyjscy detaliści różnicują formaty

Spada tempo wzrostu sprzedaży w dyskontowych minimarketach, które do tej pory były siłą rosyjskiego detalu. Recepta? Dywersyfikacja.

Top 20 detalistów rosyjskiego handlu rozbudowało ten kanał do niemal 35 tys. placówek, co odpowiada 5 tysiącom otwarć rocznie przez ostatnie cztery lata. W efekcie część z nich ma wspólne obszary zasięgu, przez co spada sprzedaż z 1 mkw. powierzchni i rentowność. Ekspansja z kolei na oddalone i słabo zaludnione tereny oznaczałaby ogromne koszty logistyczne. Dlatego zmienili strategię ekspansji na bardziej wybiórczą i ostrożną.

– Kanibalizacja przychodów i wzrost kosztów związanych z logistyką na nowych terenach ekspansji skłaniają detalistów do szukania nowych źródeł wzrostu w innych kanałach sprzedaży. Głównie takich, które z definicji oferują wyższą sprzedaż z tej samej powierzchni sprzedaży, jak sklepy monopolowe czy drogerie – pisze w najnowszej analizie LZ Retailitycs starszy analityk na Europę Środkowo-Wschodnią Sebastian Rennack.

Wbrew wszelkim oczekiwaniom pozornie niepokonane dyskonty proximity mogą nie być już receptą na sukces na rosyjskim rynku detalicznym. Magnit Universam, drżący z powodu spadającego dochodu rozporządzalnego konsumentów w mniejszych ośrodkach, już drugi rok z rzędu notuje spadek sprzedaży na porównywalnej powierzchni. Także w Piatieroczce wskaźnik ten wytraca tempo wzrostu i spadł już poniżej poziomu inflacji, co zdarzyło się po raz pierwszy od czasu wybuchu kryzysu gospodarczego przed pięcioma laty. Sieci te konkurują ceną, więc coraz trudniej będzie im w przyszłości zarabiać pieniądze.

Relatywnie niska sprzedaż z 1 mkw. powierzchni sprzedaży tych dwóch dyskonterów skłania ich do poszukiwania zysku gdzie indziej. W efekcie Magnit skupił się na rozwijaniu swoich drogerii Magnit Kosmetik, okrzykniętych ostatnio wiodąπcą siecią w tym kanale. Jednocześnie należący do X5 szyld supermarketów Pierekrystok przyciąga ostatnio wyraźnie więcej klientów w przeliczeniu na jednostkę powierzchni niż konkurenci, a to dzięki wprowadzeniu nowego regionalnego modelu.

Grupa Dixy, która niedawno straciła miejsce na podium w segmencie minimarketów, przygotowuje swój come back poprzez alians z operatorami sklepów monopolowych Krasnoje & Biełoje oraz Bristol, do których należy ponad 10 tys. sklepów w całym kraju.

– Efekty synergii w logistyce mogą sprawić, że będzie to potężna przeciwwaga dla obecnego duopolu – ocenia Sebastian Rennack.

Fuzje za progiem

Choć trzy wiodące grupy: Magnit, X5 i Lenta powiększyły swój dystans do reszty stawki, głównie poprzez akwizycje niewielkich lokalnych sieci, takich jak Siedmoj Kontinent czy Holiday, według prognoz LZ Retailytics już w najbliższej przyszłości można się spodziewać kolejnych akwizycji i fuzji, a połączenie Dixy, Krasnoje i Biełoje oraz Bristolu (Albion-2002) to dopiero pierwszy krok ku konsolidacji rynku.

Grupa Dixy wystawiła swoją sieć supermarketów Wiktoria na sprzedaż, a potencjalnymi nabywcami są Lenta i X5. Grupa Okej ogłosiła, że skupi się teraz na rozwoju swojej sieci dyskontów DA! na skalę ogólnokrajową, co być może stworzy szansę na sprzedaż hipermarketów Okej, które są wprawdzie jego najnowszą inwestycją, lecz działają na zbyt małą skalę, by konkurować z liderem rynku Lentą, która jest trzy razy większa. Także projekt Auchan on nazwie "Renesans" przewiduje zamknięcie jednej trzeciej sklepów w średnim terminie. Wielce prawdopodobne jest, że zostaną wystawione na sprzedaż.

– Tak naprawdę tylko omówiona wiodąca czwórka ma szanse na zwiększenie swojego udziału w rosyjskim rynku – konkluduje Sebastian Rennack. – Kolejni gracze: Auchan, Metro i Grupa Okej przechodzą restrukturyzacje lub szukają możliwości rozwoju w innych, bliskich spożywczej branżach, by uniknąć bezpośredniej rywalizacji z większymi od siebie konkurentami. W konsekwencji przewidujemy, że udział czterech największych graczy będzie stopniowo rósł, zwiększając się z 67,5% w 2014 roku do 74,3% w 2020 r.

Zdjęcie: Shutterstock

 

TOP 20 DETALISTÓW W ROSJI, ZMIANA POWIERZCHNI SPRZEDAŻY WG FORMATU W MKW. 2014-2020

 

ROSJA: UDZIAŁ SPRZEDAŻY SIECI SPOŻYWCZYCH W PRZYCHODACH DETALISTÓW Z TOP 10

 

ROSJA: UDZIAŁ PRZYCHODÓW FIRM TOP4 W TOP20, 2014-2020 W %

SPRZEDAŻ Z 1 MKW. W WYBRANYCH SIECIACH, W TYS. RUBLI, 2015-2023

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.