Dobra sytuacja materialna nie skłania do większych zakupów

62% Polaków deklaruje, że jest zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, a co trzeci liczy jeszcze na podwyżkę pensji. Mimo to ponad połowa nie zamierza kupować i wydawać więcej niż do tej pory. Co zatem zrobią z pozostałą w ich kieszeniach gotówką?

62% Polaków deklaruje, że jest zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. Tylko 14% spodziewa się jej pogorszenia, a co trzeci liczy nawet na podwyżkę - wynika z najnowszego sondażu ARC Rynek i Opinia.

Osoby zadowolone ze swojej sytuacji materialnej to częściej osoby z grupy wiekowej 25-34 lata (72% zadowolonych) oraz osoby z wyższym wykształceniem (68%). Do najmniej zadowolonych należą osoby w wieku 45-65 lat (54% zadowolonych) oraz osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (58%). 

Aż 38% respondentów jest zdania, że ich sytuacja materialna w najbliższych 12 miesiącach się poprawi, a 40%, że pozostanie bez zmian. W najmniejszym stopniu na poprawę liczą osoby z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat) – 26% z nich przewiduje poprawę.

Spośród 35% osób, które są zdania, że ich pensja wzrośnie w najbliższym roku, dużo bardziej optymistyczni są  mężczyźni oraz osoby z wyższym wykształceniem. 

Mimo tak optymistycznych wyników badań połowa Polaków nie planuje zwiększyć konsumpcji, planuje zaś - 32%. Odsetek osób planujących zwiększenie wydatków jest nieco wyższy wśród mężczyzn niż wśród kobiet (34% versus 30%). Chęć zwiększenia wydatków maleje wraz z rosnącym wiekiem. Im starsza grupa wiekowa, tym chęć zwiększania swoich wydatków jest na niższym poziomie. Wyniki pokazują, że zwiększyć wydatki planują głównie mieszkańcy małych i średnich miast – do 200 tys. mieszkańców.

 

- Ogólne zadowolenie Polaków z sytuacji materialnej jest dość wysokie, natomiast informacje o planach zakupowych dość niepokojące. Wydatki gospodarstw domowych napędzają gospodarkę, a te zgodnie z deklaracjami respondentów nie będą rosły - komentuje komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Co zatem zamierzają konsumenci zrobić z nadwyżką gotówki? - Być może wzrośnie poziom oszczędności lub inwestycji, np. w nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że dla gospodarki kluczowy jest wzrost konsumpcji – dodaje Adam Czarnecki. 

 

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 13-17.02.2019 metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na epanel.pl). Próba N=1005, reprezentatywna dla mieszkańców Polski ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie.

Zdjęcie: Shutterstock