Biedronka wchodzi w mniejszy format

W 2019 r. powstać ma 50 sklepów o połowę mniejszych niż dotychczas.

Grupa Jeronimo Martins opublikowała raport za 2018 r., przy okazji zdradzając, że w 2019 r. Biedronka planuje około 100 nowych otwarć. Co istotne, około 60 placówek powstać ma w dotychczasowym formacie, a 50 obiektów w otwartych ma być w nowym, mniejszym. Nowy koncept zakłada, że sklepy będą o połowę mniejsze niż dotychczas, z powierzchnią ok. 400-500 mkw.

W 2018 r. obroty sieci Biedronka wyniosły ponad 11,7 mld. euro, co oznacza 5,8 proc. wzrost rok do roku. W tych samych sklepach sieć wypracowała 2,7-proc. wzrost przychodów względem 2017 r., przy czym w pierwszym kwartale dynamika była najsilniejsza (8,6 proc), a w kolejnych wyraźnie osłabła. Na spadek tempa wzrostu wpływ miał mieć zakaz handlu w niedzielę.

W 2018 r. otwarto 122 nowe Biedronki, ale 44 zamknięto, w wyniku czego sieć ubiegły rok zakończyła z 2,9 tys. placówek. 230 z nich poddano w zeszłym roku modernizacji.

Należąca także do Jeronimo Martins sieć drogerii Hebe wypracowała w ub.r. przychody na poziomie 208 mln euro, czyli o 25 proc. wyższe niż rok wcześniej. Powiększywszy się o 48 nowych lokalizacji, zakończyła 2018 r., licząc 230 placówek. W 2019 r. ma otworzyć około 50 nowych i zwrócić się w kierunku omnichannel.

Ogółem Grupa Jeronimo Martins wypracowała w 2018 r. obroty w wysokości 7,3 mld euro, czyli o 6,5 wyższe rok do roku. EBITDA wzrósł o 4,1 proc. do poziomu 960 mln euro, a zysk netto o 2,5 proc. do 430 mln euro.