Eurocash zarobił ponad 100 mln zł

Największy polski hurtownik zwiększył przychody o jedną dziesiątą i miał ponad 111 milionów złotych zysku.

Tylko niespełna połowa tej kwoty to wpływ zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż w grudniu spółki PayUp czy utworzenie rezerw i dodatkowe koszty związane z zakupem sieci Mila. Saldo tych transakcji wyniosło 45 mln zł.

Skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash w całym roku 2018 r. przekroczyła poziom 22,8 mld zł w porównaniu do 20,85 mld zł w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży związany był głównie ze zwiększoną sprzedażą segmentu hurtowego, która wzrosła o 957 mln zł oraz konsolidacją przychodów ze sprzedaży przejętej sieci detalicznej Mila (wzrost o 835 mln zł).

Marża brutto wzrosła o 0,80 pkt proc. do 12,62%, głównie dzięki konsolidacji przejętej sieci supermarketów Mila. Z wyłączeniem fuzji i przejęć skonsolidowana marża brutto w roku 2018 wzrosła o 0,22 pkt proc.

– Sklepy małoformatowe, które są głównymi klientami Grupy Eurocash, radziły sobie w minionym roku lepiej niż średnio cała branża FMCG, mimo niełatwych uwarunkowań, w jakich przyszło im funkcjonować. Łączna sprzedaż tzw. małego formatu wzrosła w 2018 r. o 6,5% wobec wzrostu całego rynku o 5,4%. Także pod względem sprzedaży like-for-like, szczególnie w czwartym kwartale ubiegłego roku, współpracujące z nami sieci partnerskie i franczyzowe zanotowały wyższą dynamikę wzrostu niż duże sieci hipermarketów oraz dyskontów – komentuje Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash (na zdjęciu).

Zysk netto Grupy Eurocash w czterech kwartałach 2018 r. osiągnął poziom 111,65 mln zł wobec straty w wysokości 29,56 mln zł w 2017 r. Znormalizowany zysk netto wyniósł 66,90 mln zł wobec 84,84 mln zł w 4 kwartałach 2017 r. Na znormalizowany zysk netto w 2018 r. wpływ miała wyższa amortyzacja generowana przez segment detaliczny oraz zwiększone koszty finansowe netto w związku m.in. ze zwiększeniem dźwigni finansowej na przejęcie sieci Mila.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.