Żabka szkoli uczniów

Sieć Żabka wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i innymi partnerami, przeszkoli kadrę nauczycielską i uczniów szkół średnich klas o profilu logistyka i spedycja.

Do programu przystąpiły do tej pory cztery szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi oraz Technikum Kolejowe nr 7 w Zespole Szkół im. Inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

– Chcemy umożliwić uczniom, już na etapie szkoły średniej, zapoznanie się ze wszystkimi procesami magazynowymi funkcjonującymi w centrum logistycznym wraz z procesem dystrybucji towarów w sieci sklepów typu convenience - mówi Łukasz Stachowiak, dyrektor centrum logistycznego w Centrum Logistycznym Żabka Polska w Nadarzynie k. Warszawy.

Sieć uruchomiła program praktyk, aby osoby, które już mają średnie wykształcenie a planujące np. studia zaoczne, mogły podjąć pracę w centrum logistycznym Żabki, w administracji działu transportu czy też logistyki lub w obszarze magazynu.

W ramach programu, miesięczne praktyki w centrum w Nadarzynie odbyli uczniowie Technikum Kolejowego nr 7, klasy o profilu „Spedytor”. Kolejni uczniowie odbędą praktyki w maju br.

Poza praktykami, pracownicy sieci Żabka, specjalizujący się w obszarze logistyki, odbywają również w placówkach edukacyjnych uczestniczących w programie, spotkania z uczniami oraz kadrą nauczycielską.

– Prowadzimy prezentacje objaśniające całość złożonych procesów logistyki bezpośrednio w szkołach naszych partnerów, ale zapraszamy także uczniów wraz z nauczycielami na jednodniowe spotkanie do jednego z naszych centrów logistycznych – dodaje Łukasz Stachowiak.

Główną ideą programu współpracy ze szkołami średnimi jest poprawa jakości kształcenia logistycznego w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie mają wówczas możliwość zderzyć ze sobą wiedzę teoretyczną z zajęć z praktyką. Największym zainteresowaniem uczniów cieszy się chwilowa wizyta w mroźni, gdzie temperatura wynosi ok. -24 stopni Celsjusza.

W ramach programu praktyk, Żabka była ponadto partnerem X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli, która miała miejsce w dniach 18 – 19 października 2018 roku w Zielonej Górze i odbyła się pod hasłem „Rola pracodawców w realizacji nowego modelu kształcenia zawodowego”. Konferencja została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”.