Hochland dołączył do PFPŻ

Producent został członkiem Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ) - organizacji w skład której wchodzą firmy związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności.

- Hochland stawia na szybki dostęp do wiarygodnych informacji, współpracę oraz wpływ na mikro i makro otoczenie gospodarcze, a warunki do takiego działania zapewnia Polska Federacja Producentów Żywności – skomentował Jacek Wyrzykiewicz, PR & marketing services manager w Hochland Polska.

Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ) została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. 

Z kolei Hochland Polska powstał w 1993 r., od roku 1995 produkuje w Kaźmierzu pod Poznaniem, a od 2002 r. w Węgrowie. Aktualnie w dwóch fabrykach w Polsce pracuje łącznie niemal 800 osób. Firma skupuje mleko od ponad 600 gospodarstw, które podlegają restrykcyjnym procedurom stosowanym dla uzyskania produktu najwyższej jakości. 

Joanna Hamdan 13675 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.