Brexit a eksport z Polski

Klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności zabezpieczy firmy eksportujące do Wielkiej Brytanii.

Twardy brexit zwiększa ryzyko upadłości firm w Wielkiej Brytanii. Według modeli ekonomicznych Atradius, skala bankructw może być o 14% wyższa w przypadku no deal brexit, niż przy płynnym wyjściu z Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa eksportujące do Zjednoczonego Królestwa mogą zabezpieczyć swoje interesy poprzez klauzulę Zastrzeżenia Prawa Własności.

Wielka Brytania jest trzecim, największym odbiorcom polskiego eksportu. W przypadku twardego brexitu, zagrożeniem dla wymiany handlowej jest nie tylko powrót do ceł, ale również niewypłacalność i fala upadłości firm w Zjednoczonym Królestwie. Jak zaznacza Paweł Szczepankowski dyrektor zarządzający Atradius, firmy eksportujące do Wielkiej Brytanii powinny w umowach handlowych pamiętać o stosowaniu klauzuli Zastrzeżenia Prawa Własności.

– Zastrzeżenie Prawa Własności jest głównie wykorzystywane w sytuacji, gdy odbiorca zostanie uznany za niewypłacalnego. Jeżeli dostawca posiada zaległe należności wobec niewypłacalnego odbiorcy, będzie miał priorytet w dostępie do dochodów, które zostaną uzyskane ze sprzedaży jego towarów przez syndyka lub zarządcę. Dostawcy posiadający ważne Zastrzeżenie Prawa Własności są wierzycielami uprzywilejowanymi. Najczęściej konsekwencją zastosowania Zastrzeżenia Prawa Własności będzie płatność w gotówce uzyskanej ze sprzedaży bieżących aktywów dłużnika. Jest to znacznie bardziej powszechny scenariusz niż zwrot towarów dostarczonych wcześniej odbiorcy – podkreśla Paweł Szczepankowski.

Klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności od lat jest standardem w umowach zawieranych między niemieckimi przedsiębiorcami, stopniowo zaczyna być również stosowana pomiędzy kontrahentami w innych krajach.

Zawsze warto postępować według kilku prostych zasad i upewnić się, że:

  • Klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności zawarta jest w formie pisemnej i stanowi element warunków jakie wiążą strony w zakresie sprzedaż;
  • Klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności jest prawidłowo zawarta w umowie;
  • Towar oznaczony jest jako własność sprzedającego i jest łatwy do zidentyfikowania jako część konkretnego zamówienia;

Klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności powinna stanowić jeden z zapisów umowy handlowej. Towar dostarczany do kupującego powinien być oznaczony w umowie jako własność sprzedawcy i łatwy do zidentyfikowania, jako część danego zamówienia.

– Sprzedający musi wykazać, że jest w stanie zidentyfikować dostarczone produkty poprzez numer seryjny, kod kreskowy lub podobne. Może wymagać, by o ile to możliwe, kupujący towar zakupiony od niego przechowywał oddzielnie od tego dostarczonego z innych źródeł – zaznacza Paweł Szczepankowski.

Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, zakres i brzmienie klauzuli Zastrzeżenia Prawa Własności mogą być zawarte w jednej z dwóch form – prostej (Simple) lub rozszerzonej (All Monies) . W pierwszym przypadku dostawca zachowuje tytuł własności tylko do towarów objętych konkretną umową lub dostawą. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności kontrahenta należy być w stanie zidentyfikować towary dostarczone w ramach konkretnej umowy, np. przez numer seryjny. Z kolei rozszerzona klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności stanowi, że ​​towary dostarczone w ramach konkretnej umowy pozostają własnością, dopóki odbiorca nie zapłaci za te towary, ale także za wszelkie inne przedmioty, które dostawca przekazał w ramach jakiejkolwiek innej umowy.

Dobrze skonstruowana w umowie klauzula Zastrzeżenia Prawa Własności umożliwi sprzedającemu przejęcie towarów i odzysku z ich sprzedaży w razie niewypłacalności kontrahenta oraz żądanie wydzielenia towaru względem syndyka, który nie będzie mógł go włączyć do masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Zawarcie w umowie sprzedaży ważnej i skutecznej klauzuli Zabezpieczenia Prawa Własności minimalizuje ryzyko strat w przypadku niewypłacalności kontrahenta i jest powszechnie wymagane przez ubezpieczycieli wierzytelności handlowych.