Logistyka a ekologia. Czy to się w ogóle da połączyć?

Współcześnie firmy starają się być bardziej eko. Jednak materiały reklamowe i wspierające sprzedaż (POSM), które zalewają sklepy, wciąż wyłamują się z tego trendu. A przecież i tutaj istnieją możliwości eko-optymalizacji, a zarazem okazje do dokonania oszczędności.

Wystarczy odwiedzić dowolny duży sklep, aby się natknąć np. na reklamy wykonane z PCV, o nietypowych wymiarach i przeznaczone tylko na jedną akcję, po której trafią na śmietnik.

- Firmy skupiają się na eko-optymalizacji opakowania produktu i samego produktu, natomiast prawie nikt nie zajmuje się materiałami POS, które zalewają sklepy – uważa Urszula Rąbkowska z firmy XBS Group, będącej inicjatorem akcji ekoPOSytywni.

Jej zdaniem ekologia i logistyka powinny iść w parze. Logistyka może bowiem mieć negatywny wpływ na środowisko, a to, co nie służy środowisku, ma również negatywny wpływ na ekonomię.  - W naszych magazynach na 1mkw. przypada 1.6 palety, podczas gdy rynkowym standardem jest jedna paleta przypadająca na 1 mkw. magazynu – mówi Urszula Rąbkowska. – Ale to dopiero początek. Przy materiałach POS ważne jest mądre planowanie ilości, czy nawet ograniczanie liczby kolorów użytych do druku. Przy działaniach na dużą skalę, tak jak ma to miejsce np. w branży FMCG, nawet pozornie drobne zmiany mogą przełożyć się na znaczące kwoty finansowe – podkreśla.

Optymalizacja logistyki z uwzględnieniem zarówno ekologii, jak i ekonomii może obejmować m.in. optymalizację tras podczas transportu materiałów POSM, grupowanie zamówień, minimalizowanie przesyłek ponadgabarytowych i przede wszystkim przemyślane zakupy i ich planowanie. Wiele błędów (i niepotrzebnych kosztów) wynika chociażby z przeszacowania zapotrzebowania na określone materiały.

Jak radzi Urszula Rąbkowska, jeszcze przed zamówieniem materiałów POSM warto zdecydować się na tworzywa ekologiczne, które potem łatwo poddać recyklingowi (np. karton) niż na trudne do przetworzenia plastiki. Materiały ekspozycyjne powinny być tak zaprojektowane, aby można je było wykorzystać wielokrotnie i przy rozmaitych akcjach marketingowych. W tym celu najlepiej przewidzieć rozwiązania modułowe, z wymiennymi elementami. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę łatwość przechowywania w postaci złożonej, tak aby dany materiał nie wykraczał poza standardową paletę (oszczędność miejsca, tańszy transport) oraz łatwość montażu w sklepie (oszczędność czasu pracownika).

Składowanie warto powierzyć magazynom o wysokim współczynniku zajętości, z systemem wąskich alejek i z oświetleniem żarówkami typu LED, a podczas dostaw grupować zamówienia, optymalizować trasy oraz korzystać z takich środków transportu, które będą jak najmniej uciążliwe dla środowiska.

Często zapomina się też o takich „drobiazgach”, jak np. używanie jako wypełniaczy do paczek materiałów pochodzących z recyklingu, czy też ponowne wykorzystywanie – tam gdzie to tylko możliwe – oryginalnych opakowań producenta. Wpływ na ekologię i oszczędności może mieć nawet wykorzystywanie zaawansowanego systemu do zamawiania materiałów on-line.

- Dzięki bardziej ekologicznemu podejściu do materiałów POS i ich logistyki można uzyskać mierzalne oszczędności. Nie mówimy o możliwościach potencjalnych, ale takich, które bardzo wyraźnie widać w arkuszu kalkulacyjnym. Gdy firmy decydują się przejść na stronę ekologii, korzyści finansowe są przez nie zauważane w bardzo krótkim czasie – mówi przedstawicielka XBS Group.

Za wyraz ekologicznego podejścia można uznać także sytuację, kiedy cały proces logistyczny obsługuje jeden operator. Poza tym, że w takiej sytuacji unika się rozmywania odpowiedzialności na kilka podmiotów, oszczędza się także siły i środki. Cały łańcuch logistyczny jest wtedy obsługiwany przez jeden system, gdzie na każdym etapie łatwiej dokonywać kolejnych optymalizacji.

Każda firma może być ekoPOSytywna

Chcąc promować ekologiczne praktyki w zakresie produkcji oraz logistyki materiałów POSM, firma XBS Group prowadzi akcję edukacyjną ekoPOSytywni. Akcja kierowana jest do wszystkich firm korzystających z materiałów wsparcia sprzedaży, w tym przede wszystkim do dużych korporacji z branży FMCG, które są liderem pod względem liczby zamawianych materiałów promocyjnych. Największe przedsiębiorstwa utrzymują miesięczny zapas POSM na poziomie 3000-5000 palet.

Inicjatorzy akcji chcą, aby dzięki większej świadomości ekologicznej prezesów, członków zarządów oraz menedżerów w przedsiębiorstwach, ograniczyć negatywny wpływ logistyki na środowisko. Celem nie jest zniechęcanie do stosowania materiałów reklamowych w punktach sprzedaży, ale zachęcanie do gospodarowania nimi w jak najbardziej rozsądny sposób.

- Skupiamy się zarówno na optymalizacji samych materiałów, jak i na całym procesie logistycznym. Nasz udział rozpoczyna się jeszcze na etapie projektowania POSM i planowania ich ilości. W oparciu o wieloletnie doświadczenie na rynku, chcemy dzielić się naszą wiedzą, aby służyć otaczającemu nas środowisku i naszym klientom – wyjaśnia Urszula Rąbkowska.

Zmiany w stronę bardziej ekologicznego projektowania, drukowania i logistyki materiałów promocyjnych można rozpocząć nawet od pozornie drobnego kroku, takiego jak np. zredukowanie liczby kolorów na ekspozytorach produktów. A gdy wykona się już pierwszy krok, kolejny może okazać się jeszcze łatwiejszy.