Facebook pomaga w prowadzeniu firmy

Polskie firmy MŚP są liderami w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych Facebooka - aż 64% deklaruje, że Facebook pomógł im rozwinąć firmę.

73% firm z sektora MŚP w Polsce deklaruje wykorzystanie Facebooka do swoich działań biznesowych. To więcej niż europejska średnia wynosząca 66% i najwięcej z przebadanych krajów (Niemcy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Polska, Wielka Brytania). Rodzimi przedsiębiorcy deklarują również, że Facebook pomógł im rozwinąć firmę (64% wobec średniej europejskiej wynoszącej 53%) oraz zwiększyć przychód ich firm (75% średnia europejska 68%).

- W największych polskich miastach zorganizowaliśmy już prawie 10 konferencji skierowanych do przedstawicieli lokalnych firm, a w maju 2018 r. otworzyliśmy w Warszawie "Przestrzeń from Facebook", miejsce spotkań i szkoleń, które regularnie gości polskich przedsiębiorców. Powstała również Rada MŚP zrzeszająca 16 firm z całego kraju, a nasi przedsiębiorcy gościli na międzynarodowe konferencji Gather w Dublinie, na której wymieniali się doświadczeniami z przedstawicielami sektora MŚP z całego regionu - wymienia Jakub Turowski, odpowiedzialny w Facebooku za politykę publiczną w Polsce i krajach bałtyckich.

W grudniu 2018 r. firma Morning Consult przeprowadziła na zlecenie Facebooka wywiady z ponad 7 tys. pracowników MŚP z USA, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. Sprawdzono, jak Facebook wpływa na szeroką gamę czynników, w tym między innymi zwiększenie przychodu, wyszukiwanie pracowników, dotarcie do klientów, rozwój produktów i usług oraz ich sprzedaż za granicą, komunikację z klientami czy znajdowanie nowych dostawców. Wszyscy ankietowani pracowali na pełen etat (lub byli samozatrudnieni) na stanowisku menedżerskim lub wyższym.

Maciej Florek 56 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.