Radosław Majdan zawarł na ugodę z Chanel

Producent kosmetyków i perfum firma Vabun należąca do Radosława Majdana podpisała ugodę ze szwajcarską firmą Chanel. Na jej mocy wycofa ze sprzedaży sporną markę Vabun for Lady No.5, a przynajmniej sporną końcówkę czyli "No.5".

Jesienią ubiegłego roku do firmy Vabun, której właścicielem niemal połowy udziałów i prezesem jest Radosław Majdan, trafiło pismo od Chanel, w którym ten francuski potentat perfum żąda wycofania ze sprzedaży perfum Vabun for Lady No.5. 

Chodziło tu o człon nazwy "No. 5", który zdaniem prawników Chanel błędnie sugerował klientom, że produkt Majdana ma coś wspólnego z najsłynniejszymi perfumami francuskiego domu mody.

Teraz okazuje się, że 14 lutego 2018 r. firma Vabun otrzymała oryginał obustronnie podpisanej ugody z właścicielem marki Chanel No5 – Domem Mody Chanel z Genewy.

Polski producent zaprzestał sprzedaży spornej marki, zapewnił o nieudzieleniu podmiotom trzecim licencji do używania nazwy Vabun No.5 oraz zobowiązał się do zniszczenia kartonowych opakowań tych perfum, a także wszelkich materiałów reklamowych oraz promocyjnych dotyczących tego produktu. Wprowadzić je może do obrotu gospodarczego dopiero po usunięciu fragmentu "No.5" z marki.

– W przypadku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej ugody spółka Chanel zwalnia emitenta z wszelkich powództw, postępowań, roszczeń, długów, odszkodowań, wyroków lub żądań w związku z używaniem spornych perfum, w tym z [ich] produkcją, sprzedaż i promocją (...) – informuje producent. – Ugoda ma zastosowanie na całym świecie, a prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory z niej wynikające poddane będą jurysdykcji właściwych sądów polskich.

Vabun sprzedaje żele pod prysznic oraz perfumy, przede wszystkim dla mężczyzn. O sporze spółka poinformowała po raz pierwszy 7 listopada ubiegłego roku, od razu zaznaczając, że rozważy jego polubowne zakończenie.

– Zarząd spółki zwraca uwagę, że jako producent perfum i kosmetyków w pełni popiera zasady dotyczące ochrony praw własności przemysłowej oraz uczciwej konkurencji. W żaden sposób nie popiera niedozwolonego prawem naśladownictwa, kopiowania cudzej własności intelektualnej czy łamania postanowień Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tłumaczy Vabun. – Intencją spółki nigdy nie było kopiowanie lub naśladownictwo istniejących na rynku produktów. Emitent podejmie jak najszybsze działania związane z rebrandingiem opakowań i butelek spornych perfum – dodano.

Właścicielem niemal połowy udziałów w Vabun i prezesem firmy jest Radosław Majdan.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.