Topaz w Radzyniu Podlaskim może być czynny we wszystkie niedziele

Uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie placówki sieci w tym mieście.

Sąd stwierdził, iż zgodnie z prawem sklep nie jest objęty zakazem działalności handlowej w niedziele, gdyż jest częścią stacji paliw.

Polska sieć sklepów Topaz działa na rynku FMCG od 25 lat i liczy ponad 110 placówek handlowych obecnych w czterech województwach centralnej i wschodniej Polski.

W Radzyniu Podlaskim marka Topaz obecna jest od 2007 roku. Wtedy to powstał budynek handlowo-usługowy, zaś rok później otwarta została stacja paliw płynnych. Obydwie działalności od początku prowadzone są w jednym budynku.

Z początkiem 2018 roku zmianie uległa aranżacja wewnątrz budynku, w wyniku czego pomieszczenie sprzedaży stacji paliw zostało połączone z pomieszczeniem sali sprzedaży w jedną całość. Zmianę zatwierdziła stosowną decyzją Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W pierwszą niedzielę z zakazem handlu, wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018r., poz. 305), tj. 11 marca 2018 roku, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Zbigniewa Paczóskiego w Radzyniu Podlaskim w celu oceny przestrzegania ww. ustawy w zakresie powierzenia pracownikom lub zatrudnionym wykonywania pracy w handlu lub wykonywaniu czynności związanych z handlem w ww. placówce handlowej w Radzyniu Podlaskim.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję stwierdzającą nieprawidłowość polegającą na dopuszczeniu pracowników do pracy, w dniu w którym obowiązywał zakaz handlu. Na Zbigniewa Paczóskiego została nałożona kara finansowa.

Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, a ten uniewinnił właściciela sieci sklepów Topaz od zarzuconego mu wykroczenia i w swoim wyroku z dnia 08 listopada 2018 roku stwierdził, iż „zarówno stacja paliw, pomieszczenie stacji paliw i placówka handlowa stanową jedną całość będącą wynikiem jednego zamysłu budowlanego realizowanego etapami, połączoną szerszą komunikacją wewnętrzną na skutek modernizacji dokonanej w marcu 2018 roku. Skutkiem modernizacji było także wprowadzenie jednolitej struktury organizacyjnej i pracowniczej funkcjonującej w ramach sklepu na stacji paliw pod jednym adresem, dysponującej wspólnym parkingiem oraz wjazdem jak również wspólnymi instalacjami i system dostaw (…)”.

Dodatkowo, Sąd dokonując wykładni przepisów ustawy, tj. konkretnie art. 6 zawierającego katalog wyjątków placówek, w których można prowadzić handel w niedzielę, stanął na stanowisku, iż w tak definiowanym obiekcie budowlanym sklep na stacji paliw Topaz będzie wyłączony spod zakazu handlu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim stwierdził, iż „(…) w świetle ustalonych okoliczności sklep na stacji paliw działający w Radzyniu Podlaskim w dniu 11 marca 2018 roku nie był objęty zakazem działalności handlowej, a tym samym nie było zakazane powierzenie pracownikom wykonywania w tej placówce pracy w postaci czynności związanych z handlem”. W związku z tym brak było podstaw do uznania, iż Zbigniew Paczóski jako pracodawca i przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Topaz dopuścił się wykroczenia polegającego na powierzeniu wykonywania pracy w handlu wbrew ustawowemu zakazowi.

Joanna Hamdan 14159 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.