Społeczna odpowiedzialność biznesu Lidl Polska opiera się na 5 filarach, które tworzą następujące obszary: środowisko, społeczeństwo, asortyment, dostawcy i pracownicy.

Firma od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników – niezależnie od płci – pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne Lidl Polska wraz z międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry ustanowiły nagrodę Lidl Fair Pay. Jej celem jest wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej.

Nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit, które odbędzie się 3 kwietnia w Warszawie w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.

Otrzyma ją producent z branży FMCG, którego polityka wynagrodzeniowa wyrównuje płace kobiet i mężczyzn zajmujących równorzędne stanowiska.

W konkursie mogą wziąć udział tylko te firmy z branży FMCG, które wynagradzają rynkowo oraz są zarejestrowane w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego, a wyłonienie zwycięzcy nastąpi 22 marca.

Szczegóły na https://retail-conferences.com/lidl-fair-pay/.