Grupa Merlin: chcemy być nr 2

Aktualnie firma jest trzecim internetowym sprzedawcą książek w Polsce. W perspektywie kolejnych lat zamierza osiągnąć drugą pozycję na rynku. Spółka pracuje też nad wdrożeniem zintegrowanej platformy e-commerce.

Na zdjęciu: Łukasz Szczepański, prezes Grupy Merlin

Grupa Merlin ujawniła swoje cele biznesowe na ten rok.

Wśród nich jest rozbudowa centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, z którego odbywa się dystrybucja towarów sprzedawanych online za pośrednictwem zarządzanych przez spółkę sklepów: merlin.pl, cdp.pl, nieprzeczytane.pl, profit24.pl, smarkacz.pl i mestro.pl.

Coraz lepsze wyniki finansowe mają przynieść Grupie: rosnąca skala biznesu, weryfikacja strategii rozwoju, dalsze inwestycje w zaplecze logistyczne oraz infrastrukturę informatyczną. Perspektywę na wzmocnienie w kolejnych latach pozycji na rynku internetowej sprzedaży książek dają też spółce aktywne działania prosprzedażowe.

Aktualnie Grupa Merlin – przy przychodach za 2018 r. (łącznie z Profit M) na poziomie przekraczającym 115 mln zł jest trzecim internetowym sprzedawcą książek w Polsce. W perspektywie kolejnych lat ambicją spółki jest druga pozycja na rynku.

– Od kilku miesięcy pracujemy nad wdrożeniem zintegrowanej platformy e-commerce, opartej o rozwiązanie Magento, która zaoferuje klientom naszych sklepów szereg nowych funkcjonalności, a nam pomoże ograniczyć koszty obsługi sprzedaży - mówi Łukasz Szczepański, prezes Grupy Merlin. - Usprawnimy tym samym realizację zamówień, unifikując rozproszone dotychczas procesy sprzedażowe, co szybko przełoży się na oszczędności wynikające ze zintegrowanego zarządzania jedną, wspólną dla wszystkich sklepów platformą sprzedażową. Obecnie koncentrujemy się również na integracji operacyjnej, logistycznej oraz informatycznej przejętej w listopadzie 2018 r. za 17,4 mln zł spółki Profit M oraz rozbudowie własnego centrum logistycznego w Ożarowie Mazowieckim, co powinno przynieść wymierne korzyści dla Grupy jeszcze w drugiej połowie 2019 roku – podkreśla Łukasz Szczepański.

Przy tak szeroko zakrojonych wyzwaniach operacyjnych na 2019 r., spółka postanowiła zrewidować plany dotyczące realizacji programu lojalnościowego, opartego na technologii blockchain, który miała wdrożyć wspólnie z Krypto Jam.

– Prowadzone przez nas projekty infrastrukturalne uznajemy za priorytetowe dla realizacji strategii biznesowej Grupy Group i niezbędne do dalszego rozwoju spółki, stąd decyzja o zawieszeniu współpracy
ze spółką Krypto Jam, z którą mieliśmy stworzyć program lojalnościowy. O rozwiązaniu umowy przesądziły również zewnętrzne okoliczności, w tym mało atrakcyjna sytuacja na rynku kryptowalut i niejasne perspektywy na jej poprawę w najbliższym czasie. O ile koncepcyjnie sam program lojalnościowy mLoyalty nadal oceniamy jako dobrą alternatywę rozwoju Merlin.pl i całej Grupy, o tyle jego realizację musimy odłożyć w czasie. Naszym priorytetem jest aktualnie wdrożenie strategicznie istotnych dla Grupy projektów, mających na celu zwiększenie jej udziałów w rynku oraz poprawę wyników finansowych - mówi Łukasz Szczepański.

Środki na inwestycje i systematyczną redukcję zobowiązań finansowych z tytułu obligacji Grupa Merlin zamierza pozyskać – poza wzrostem przychodów, będących efektem m.in. przejęcia Profit M – z ogłoszonej na początku lutego 2019 roku emisji akcji serii L.

O Grupie Merlin pisaliśmy m.in. tutaj.

Joanna Hamdan 13855 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.