Global Cosmed na podbój Azji

Według planów producenta kosmetyków i chemii gospodarczej w 2019 r. chce on zwiększyć zysk EBITDA o prawie 40%.

Global Cosmed, producent m.in. żeli pod prysznic i płynów do kąpieli Apart, koncentratów i płynów do płukania tkanin Sofin czy kosmetyków dla niemowląt Bobini według wstępnych danych miał w 2018 r. 303,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 5% mniej niż przewidywał w prognozach z 30 marca ub.r. Nieznacznie przekroczył za to prognozę zysku EBITDA, który wyniósł 10,2 mln zł, o 200 tys. zł więcej niż oczekiwano. Pełne dane spółka opublikuje 1 kwietnia 2019 r.

– Osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie niższym od prognozowanego wynika z jednej strony z rezygnacji z kontraktów o niezadowalającej rentowności, z drugiej zaś strony ze zmiany sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku 2018 w stosunku do roku 2017 – komentuje zarząd Global Cosmed.

Zmiana polegała na odmiennym ujęciu odwrócenia korekty poprzedniego okresu dotyczącej marży na zapasach pozostałych w magazynach spółek zależnych. Gdyby zastosować sposób prezentacji z roku 2017 to skonsolidowane przychody w roku 2018 byłyby wyższe o 8,7 mln zł.

Jednocześnie radomska spółka podała swoje prognozy na ten rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 304 mln zł, czyli tyle ile rok wcześniej. Natomiast skonsolidowana EBITDA grupy ma wzrosnąć do 14 mln zł.

– Prognoza została przygotowana w oparciu o szczegółowe plany wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Zakłada urentownienie spółek dystrybucyjnych działających na rynkach zagranicznych w segmencie brandów oraz marek prywatnych, a także poprawę operacyjną w zakresie produkcji i logistyki – informuje firma. – Prognoza przychodów uwzględnia organiczny rozwój sprzedaży strategicznych brandów na wszystkich rynkach oraz optymalizację portfela marek prywatnych.

Kierunek Azja
Sprzedaż produktów pod markami należącymi do grupy Global Cosmed w ocenie zarządu zanotuje kolejne wzrosty, zarówno lokalnie, jak i na rynkach międzynarodowych. Zarząd zakłada jednocyfrową poprawę sprzedaży w 2019 roku w Polsce oraz wysoką, dwucyfrową dynamikę sprzedaży za granicą. Głównym czynnikiem rozwoju będzie marka Bobini w Azji (w Korei Południowej i Wietnamie) oraz budowanie skali w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.

Dla marek prywatnych przewidywany jest jednak spadek przychodów "z uwagi na zakończenie współpracy z jednym z klientów" oraz dalszą optymalizację kontraktów pod kątem wolumenów oraz rentowności. Kluczowi klienci grupy mają jednak zanotować poprawę sprzedaży.

Producent zamierza poprawić w 2019 r. marżę EBITDA do 4,6% z 3,4% w roku 2018, dzięki rozwojowi własnych brandów oraz lepszej efektywności w obszarze produkcji i logistyki. Global Cosmed będzie kontynuował inwestycje w wydajne maszyny produkcyjne w kosmetykach i chemii gospodarczej, z uwzględnieniem automatyzacji oraz dalszej integracji pionowej. Wydłużenie szarż produkcyjnych (zamkniętych cykli produkcyjnych dotyczących przerobu w jednej partii surowca) oraz bardziej efektywne planowanie powinny przełożyć się na wydajność i przyśpieszenie rotacji, co w efekcie spowoduje bardziej optymalne rozłożenie kosztów stałych.

– Prognoza uwzględnia wzrost kosztów energii elektrycznej oraz opakowań w łącznej kwocie około 3 mln zł, co jest następstwem skokowego wzrostu cen energii w Polsce – informuje spółka. – Prognoza nie uwzględnia przejęć i akwizycji, chociaż spółka systematycznie monitoruje ten rynek w kraju i zagranicą. Rozwój przez akwizycję jest elementem strategii rozwoju Global Cosmed i zarząd nie wyklucza takich transakcji – zastrzega.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.