Nordzucker przejmuje w Australii

Drugi co wielkości europejski producent cukru, firma Nordzucker ma przejąć 70% udziałów w drugim co do wielkości producencie cukru w Australii, firmie Mackay Sugar Limited.

Nordzucker informuje, że buduje swoje moce produkcyjne poza Europą i realizuje strategię koncentracji na produkcji cukru z buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Transakcja podlegać jeszcze będzie zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Mackay Sugar i innym warunkom, w tym sprzedaży jednej z czterech cukrowni.

Nordzucker wniesie kapitał akcyjny w wysokości 60 milionów dolarów australijskich (42,5 miliona amerykańskich) za 70 procent udziałów w kapitale zakładowym. Mackay Sugar otrzyma również dodatkową pożyczkę od udziałowca w wysokości do 60 milionów AUD.

Wkład kapitałowy i kapitał dłużny zostaną wykorzystane na utrzymanie i wydatki kapitałowe w celu rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat trzech pozostałych zakładów o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 700 tys. ton cukru.

– Poza UE rynek cukru rośnie. Kupując udziały w Mackay Sugar, możemy zabezpieczyć znaczną część australijskiego rynku i uzyskać dostęp do rynku południowo-wschodniej Azji – mówi dr Lars Gorissen, prezes zarządu Nordzucker. – Produkcja cukru trzcinowego przynosi zyski nawet przy niższych cenach cukru ze względu na strukturę kosztów. Jesteśmy przekonani, że Mackay Sugar po inwestycjach będzie w stanie w perspektywie średnioterminowej utrzymywać dodatni wkład w wyniki grupy – dodaje Gorissen.

Nordzucker, którego marka jest Sweet Family, wytwarza rocznie 7,2 mln ton cukru. W sezonie 2017/2018 zainwestował 89 mln euro, o 5 mln euro więcej niż rok wcześniej. Obroty wyniosły 1,65 mld euro, a zysk netto 118 mln euro.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.