Warszawa "oczyszczona" z nielegalnych reklam

W styczniu Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przeprowadził 1152 kontrole pasa drogowego, w wyniku których usunął 117 obiektów, głównie reklam.

Pas drogowy jest stale kontrolowany – Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) sprawdza czy znajdujące się tam obiekty (w tym reklamy) mają odpowiednie zezwolenie.

W tym miesiącu w wyniku przeprowadzonych kontroli (717 skontrolowanych reklam), z pasa drogi zniknęło 80 reklam.

W styczniu wydano także 167 decyzji administracyjnych, nakładających kary na właścicieli nielegalnych obiektów, w tym 140 dotyczących reklam.

Nie tylko pracownicy ZDM przeprowadzają kontrole pasa drogowego. Bardzo często to mieszkańcy stolicy są źródłem informacji o nielegalnych obiektach.

Usunięte nośniki reklamowe trafiają do magazynu ZDM. W pierwszej kolejności wysyłana jest jednak informacja  do właściciela reklamy z prośbą o odbiór. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.