Polacy i zakaz handlu w niedzielę

Mimo całkiem dobrej organizacji i przygotowania do braku możliwości zrobienia zakupów w niedziele, prawie 1/3 badanych deklaruje, że odczuwa negatywne skutki obowiązywania ograniczeń handlu w niedziele.

Od początku roku zmianie uległy regulacje dotyczące handlu w niedzielę. Agencja mediowa Havas Media Group w połowie stycznia przeprowadziła badanie dotyczące podejścia Polaków do zmian w otwieraniu sklepów w niedzielę. To pierwsza fala cyklu badań, które agencja planuje realizować raz na kwartał. 

Okazuje się, że rok zakazu handlu sprawił, że jesteśmy dobrze zorientowani, w które niedziele możemy zrobić zakupy. Tegoroczne zaostrzenie handlu nie było dla nas zaskoczeniem. Ponad 60% respondentów poprawnie wskazało, że od stycznia 2019 r. zakaz handlu nie obowiązuje tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Należy jednak zauważyć, że blisko ¼ badanych nie ma tego typu wiedzy – są to osoby, które za każdym razem muszą sprawdzać czy w niedzielę mogą zrobić zakupy.

Z brakiem możliwości zrobienia pełnych zakupów w każdą niedzielę szczególnie dobrze radzą sobie kobiety – 61,7% z nich robi zakupy z wyprzedzeniem (w grupie mężczyzn odsetek ten wynosi 48,3%). Z kolei mężczyźni częściej skłonni są zrobić zakupy przez internet (4,8% vs. 2,7% w grupie kobiet) lub poszukać sklepów otwartych w niedzielę (15,8%, kobiety – 8,6%). Sklepów otwartych w niedziele częściej poszukują też najmłodsi konsumenci, w wieku 18 – 24 lata (17,9%).

Badani wskazują, że szczególnie uciążliwy jest dla nich brak możliwości zrobienia awaryjnych, drobnych zakupów spożywczych, niezbędnych w momencie niespodziewanej wizyty gości lub gdy zabraknie czegoś do obiadu. Na tego typu niedogodność wskazuje około 20% osób. Około 10% wskazuje również, że w związku z godzinami pracy i brakiem czasu na zakupy – zakaz handlu jest uciążliwy sam w sobie. Około 4,5% badanych obawia się negatywnych skutków ekonomicznych (m.in. spowolnienia gospodarczego, zwolnień, wyższych cen w sklepach, itp.)1

Mimo sporej wiedzy i pewnego przyzwyczajenia do obowiązującego zakazu handlu, prawie 46% badanych wskazuje, że dwie niedziele nieobjęte zakazem handlu były znacznie lepszym rozwiązaniem (z tym stwierdzeniem szczególnie zgadzają się kobiety (49,8%) oraz mieszkańcy największych miast (52,7%).

– Przeprowadzone przez nas badanie dotyczące zakazu handlu w niedziele pokazuje, że Polacy częściowo przystosowali się i przyzwyczaili do tej zmiany - komentuje Anna Ostrowska, insight specialist w Havas Media Group. - Większość osób wie kiedy sklepy będą zamknięte i planuje zakupy z wyprzedzeniem. Musimy jednak pamiętać, że przystosowanie się do obowiązującego zakazu nie oznacza poparcia dla jego obowiązywania i akceptacji. Z naszych badań wynika, że dwie niedziele nieobjęte zakazem handlu były lepszym rozwiązaniem dla prawie 46% respondentów. Podobny odsetek jest zdania, że zakaz handlu w niedziele powinien zostać całkowicie zniesiony – w 2018 r. wynosił on około 37%. Na razie ciężko stwierdzić czy mamy tutaj do czynienia z tendencją wzrostową czy też jest to reakcja na kolejne zaostrzenie handlu. Na pewno będziemy tę kwestię monitorować w kolejnych falach tego badania – dodaje Anna Ostrowska.

Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w połowie stycznia, jest to pierwsza fala cyklu badań, które planujemy realizować raz na kwartał. Badanie zostało przeprowadzone na internetowym panelu badawczym, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Metodologia: CAWI Wielkość próby: n=1077

1 % RS, którzy odpowiedzieli na pytanie: Jakie negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu w niedziele odczuwasz? [pytanie otwarte]