- W styczniu 2019 r. zdecydowaliśmy o wypłaceniu dodatkowej nagrody dla kierownictwa sklepów oraz regionów, czym chcieliśmy docenić ich zaangażowanie i wkład w prowadzenie sklepów oraz osiąganie dobrych wyników przez Biedronkę w 2018 roku. Wartość nagrody zależy od wyników sprzedaży sklepów w trakcie całego 2018 r. W sumie nagrodę wypłacono łącznie ok. 15 tys. osobom - mówi  Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska.

Jak podkreśla to kolejna inicjatywa, którą Biedronka wprowadziła w tym roku z myślą o pracownikach.

- Od stycznia br. zmieniliśmy też system premii uznaniowej dla sprzedawców-kasjerów, dzięki czemu większa ich liczba będzie je otrzymywać. Uelastyczniliśmy też zasady otrzymywania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności tak, by nawet w przypadku jednego lub dwóch dni nieplanowanej, ale usprawiedliwionej absencji w danym miesiącu pracownik mógł otrzymać odpowiednio 75% i 50% tego dodatku - dodał Tomasz Dejtrowski.

Przypomnijmy, jak pisaliśmy w handelextra.pl tutaj, kwartalna premia za wyniki została zastąpiona premią miesięczną. Modyfikacji uległy także zasady jej naliczania, w efekcie czego obejmie ona - jak zapewnia operator - większą część pracowników Biedronki. Od nowego roku pracownicy sklepów miesięcznie mogą otrzymać więc premię w wysokości 170 zł brutto.

Ponadto, poza modyfikacją zasad wypłacania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności i premii wynikowej, Biedronka dokonuje też aktualizacji wysokości wynagrodzeń. Zdecydowana większość pracowników sieci już wcześniej otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze powyżej stawki krajowej pensji minimalnej, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Dla pozostałej grupy, której wynagrodzenia zasadnicze byłyby niższe, od stycznia stawki zostały dostosowane do nowego poziomu.

W Polsce Jeronimo Martins zatrudnia ponad 65 tys. pracowników. Na koniec 2018 roku sieć Biedronka liczyła 2,9 tys. sklepów.