Miliardy zysku Facebooka

Facebook zamknął 2018 r. przychodem w wysokości 55,8 mld dol., zysk zaś wyniósł 22,11 mld dol.

Facebook podał wyniki finansowe za 2018 r. Firma w tym okresie odnotowała 55,83 mld dol przychodu, co oznacza wzrost o 37 proc. w stosunku do 2017 r.
 
W ub.r. przychody reklamowe Facebooka zwiększyły się o 38 proc. do 55,01 mld dol. Zysk wyniósł 22,11 mld dol. co dało Facebookowi wzrost o 39 proc. 
 
Facebook jest największym serwisem społecznościowym na świecie. Również w Polsce wyraźnie wpływa na kształtowanie opinii publicznej, co potwierdziły wyniki badania Wave 9, zrealizowanych przez dom mediowy UM (grupa IPG Mediabrands).
 
Według respondentów najbardziej popularnym serwisem społecznościowym jest właśnie Facebook. Badani ocenili go najwyżej m.in. na takich wymiarach, jak: "Wpływa na światowe opinie" (56 proc.), "To pierwsze miejsce, w którym pojawiają się nowe wiadomości" (53 proc.), "Nie tylko odzwierciedla globalne trendy kulturowe, ale także na nie wpływa" (46 proc.).
 
Zdjęcie: Shutterstock
Maciej Florek 56 Artykuły

Czujnym okiem przygląda się domom mediowym, agencjom interaktywnym i producentom OTC. Odtajnia najbardziej ukryte przetargi. Jego pasją jest kolej i wszystko co z nią związane.