Z raportu Polskiej Rady Biznesu „Przedsiębiorca odczarowany” wynika, że w 2017 r. 165 tys.  przedsiębiorców, większość swoich dochodów czerpało z handlu hurtowego lub detalicznego. Jest to główna branża w której działają krajowi właściciele firm (26,6%). O jedną trzecią mniej przedsiębiorców działa w budownictwie, a o połowę mniej w różnych branżach przetwórstwa przemysłowego. W związku ze zbliżającym się Dniem Handlowca, który obchodzony jest 2 lutego, Grupa Muszkieterów zachęca do pracy w handlu i zrealizowania marzenia o własnej firmie.

W 2017 r. w Polsce działało 662 tys. przedsiębiorców, często będących szefami kilku firm jednocześnie. W tym okresie funkcjonowało bowiem 884 tys. zarządzanych przez nich podmiotów gospodarczych, przyczyniając się tym samym do wypracowania 35%. PKB Polski w 2016 r. Co szczególnie istotne jest to wyższa kwota niż ta, wypracowana przez wszystkie pozostałe grupy przedsiębiorstw razem wzięte. Mowa tutaj zarówno o firmach międzynarodowych, spółkach handlowych z rozproszonym kapitałem oraz tych prowadzonych przez samozatrudnionych.

Badanie Polskiej Rady Biznesu pokazuje również, że ogół społeczeństwa docenia starania przedsiębiorców. Świadczy o tym fakt, że 72% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że wytwarzają oni większość dochodu kraju. Ponadto 63% wskazało, że grupa ta buduje siłę ekonomiczną kraju, także poza jego granicami.

Dodatkowo sami przedsiębiorcy mają silne przekonanie o swojej wiedzy i predyspozycjach, umożliwiających sprawne prowadzenie własnego biznesu. Wiarę we własne siły i umiejętności zadeklarowało aż 60% badanych, co stanowi najwyższy odsetek w krajach europejskich. Co więcej, ponad 20% oświadczyło, że planuje otworzenie własnego biznesu w ciągu trzech latach od badania, co jest drugim wynikiem w Europie.

Grupa Muszkieterów również wierzy w możliwości przedsiębiorcze rodaków, dlatego zachęca ich do skorzystania z modelu franczyzowego firmy.

Warunkiem przystąpienia do Grupy Muszkieterów jest wkład własny w wysokości minimum 400 tys. zł. Kwota ta stanowi kapitał początkowy, niezbędny do uruchomienia działalności, który od początku pracuje na wyniki prowadzonej spółki. Ze swojej strony Grupa Muszkieterów zapewnia nowym przedsiębiorcom m.in. pomoc w wyborze lokalizacji sklepu i opracowaniu jego projektu, wsparcie w doborze wyposażenia, budowie placówki czy przygotowaniu sklepu do otwarcia.

– Chcemy, aby przedsiębiorcy działający pod szyldem Intermarché lub Bricomarché mieli poczucie realnego wpływu na kształtowanie polityki Grupy Muszkieterów oraz kierunków jej rozwoju. Dlatego model biznesowy Grupy opiera się na dwóch kluczowych zasadach: niezależności oraz współdecydowaniu o przyszłości organizacji – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, dyrektor komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów. - Działanie w ramach Grupy Muszkieterów pozwala korzystać z wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy franczyzobiorcami, a co za tym idzie lepiej odpowiadać potrzeby i oczekiwania klientów - dodaje.