Do 2023 r. Poczta Polska chce podwoić przychody z rynku paczkowego

W ramach zaktualizowanej strategii na lata 2019-2023 Poczta Polska chce zwiększyć przychody z logistyki, e-commerce i usług paczkowych. W kluczowym biznesowo segmencie paczkowym Poczta chce osiągnąć 1,6 mld zł przychodów.

Aktualizacja strategii wynika ze zmian zachodzących na rynku, na którym bardzo  dynamicznie rozwija się segment paczkowy. W ramach corocznego procesu zarządzania strategicznego spółka przeprowadziła analizę rynku i swoich możliwości.

Poczta Polska opiera wzrost ekonomiczny na trzech najbardziej perspektywicznych segmentach, czyli usług paczkowych, logistycznych i e-commerce.

 –  Podstawowym celem podejmowanych przez nas działań pozostaje poprawa przychodów. Poczta Polska musi inwestować w infrastrukturę logistyczną, systemy IT i pracowników. Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na inwestycje 200 mln zł. Do 2023 r. planujemy kolejne wydatki na ten cel rzędu 1,3 mld zł. Główny ciężar finansowy poniesiemy w latach 2020–21. Będzie to blisko 0,6 mld zł, które przeznaczymy głównie na sieć logistyczną – zapowiada Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Spółka chce zmienić sieć logistyczną, której struktura musi zostać dostosowana do zjawisk rynkowych, np. zwiększającego się strumienia przesyłek międzynarodowych, również tych dostarczanych do Polski spoza Unii Europejskiej. W nowej perspektywie strategicznej do 2023 r. Poczta ma generować prawie 8 mld zł przychodów, z czego około 20% mają zapewniać paczki.

Również, jak zapewnia firma, perspektywa pracownika pozostaje jednym z najważniejszych elementów strategii i wyzwań stojących przed Pocztą. W poprzednich dwóch latach poprawiono warunki pracy, a w szczególności podniesiono poziom wynagrodzeń pracowników o ponad 20%.

Grupa Poczty Polskiej planuje także wykorzystać swój potencjał w roli pośrednika w relacjach państwo-obywatel oraz misji cyfrowej modernizacji państwa. Spółka dysponuje gotowym narzędziem, które już jest wykorzystywane przy realizacji programu Polska Cyfrowa. Platforma Envelo należy do jednych z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań. To jedyna na polskim rynku usługa, która spełnia wymagania Rozporządzenia eIDAS, jakie obejmuje zapewnienie integralności i poufność przesyłek elektronicznych, weryfikowalną identyfikację nadawcy i odbiorcy, znakowanie czasem oraz potwierdzenie nadania i odbioru. W ramach rozwoju usług finansowych i ubezpieczeniowych, Poczta Polska chce uprościć bankowość internetową i rozwijać bankowość mobilną.

W ubiegłym roku spółka oddała do użytku 76 nowych placówek zlokalizowanych zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych aglomeracjach. Firma zamierza konsekwentnie powiększać liczbę punktów odbioru paczek. Obecnie w tej największej w Polsce sieci  click & collect funkcjonuje ponad 11 tys. punktów (placówki Poczty Polskiej, kioski Ruchu, stacje PKN Orlen i sklepy sieci Żabka). Usługa cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów Poczty Polskiej, w grudniu co piąta paczka kierowana była do punktu odbioru.  W tym roku nawet  co trzecia paczka może trafić do adresatów za pośrednictwem tej sieci.

Ilona Mrozowska 4905 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.