Decyzja była formalnością, ponieważ obie firmy nie prowadzą działalności w tym samym zakresie. Pod koniec grudnia 2018 r. Alior Bank, obecnie największy wierzyciel spółki złożył wniosek do UOKiK-u o wyrażenie zgody na przejęcie tymczasowej kontroli nad spółką, aby następnie odsprzedać ją docelowym inwestorom.
 
Ruch prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa „Paczka w Ruchu”). Jest też organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków. Kontroluje ponadto spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, prenumeraty i marketingu.

Według danych Izby Wydawców Prasy w 2018 r. Ruch miał około 29-procentowy udziału w rynku dystrybucji prasy. Liderem jest Kolporter z prawie 51-procentowym udziałem, a trzeci Garmond Press (ok. 13%).
 
Źródło: EurobuildCEE