Według danych Visa pochodzących od agentów rozliczeniowych z grudnia 2018 r., udział płatności zbliżeniowych przy użyciu kart w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych w punktach sprzedaży na terenie naszego kraju zbliżył się do poziomu 85%. Samych terminali obsługujących płatności zbliżeniowe jest już 99%.

- W najbliższych tygodniach Polska stanie się pierwszym krajem na świecie, w którym zbliżeniowo będzie można zapłacić w każdym fizycznym punkcie sprzedaży – zapowiada Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech.

Jak wskazuje, popularyzacja płatności zbliżeniowych jest trendem obserwowanym na wielu rynkach, ale Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) przodują pod tym względem na świecie - wszystkie te kraja zajmują miejsca w globalnej czołowej szóstce pod względem popularności płatności zbliżeniowych. Jednocześnie dane Europejskiego Banku Centralnego plasują Polskę w ścisłej czołówce krajów o najniższym udziale transakcji oszukańczych w całym obszarze SEPA. 

Wprowadzenie płatności zbliżeniowych otworzyło też drogę dla płatności mobilnych. Wyniki ww. badania pokazują, że już niemal 90% polskich konsumentów spośród tych, którzy dokonali płatności zbliżeniowej, sądzi, że w ciągu trzech lat zapłaci smartfonem.

- Płatności zbliżeniowe otworzyły Polaków na nowe, innowacyjne metody płacenia. Kolejnym etapem będzie upowszechnienie się płatności mobilnych, które już teraz zyskują coraz większe uznanie konsumentów – uważa Jakub Kiwior.

Kluczowa w tym procesie jest tokenizacja, która ma zapewnić łatwy, szeroki i bezpieczny dostęp do nowoczesnych rozwiązań płatniczych – zarówno tych już obecnych na rynku, jak i tych, które zostaną wdrożone w przyszłości.

Visa współpracuje z samorządami w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w polskich miastach, z sukcesami zachęcając samorządowców do zastąpienia tradycyjnych biletów komunikacji miejskiej płatnościami cyfrowymi, w tym w szczególności efektywnymi kosztowo, a także ekologicznymi rozwiązaniami typu „smart payments”. Bilet zastępuje tutaj opłata kartą zbliżeniową lub smartfonem w kasowniku zainstalowanym w autobusie czy tramwaju, który jest jednocześnie terminalem płatniczym. Nowoczesne systemy poboru opłat w postaci bezgotówkowej za przejazd komunikacją miejską wdrożono już m.in. we Wrocławiu i Bydgoszczy, a programy pilotażowe trwają w Gdańsku i Łodzi.

W ostatnim czasie warszawski Inkubator Innowacji Visa przedstawił pilotażowe rozwiązania na rzecz zintegrowanych płatności w transporcie publicznym oraz stref płatnego parkowania. Koncepcja następnej generacji płatności cyfrowych dla transportu publicznego jest oparta w całości na rozwiązaniach mobilnych, dostosowana do taryf biletowych pay-as-you-go i będzie testowana w Łodzi od 2019 r. Natomiast aplikacje parkingowe usprawniające opłacanie postoju kartą płatniczą w strefie parkowania będą testowane w Krakowie.

Zdjęcie: Shutterstock