Schron przeszkodził Aldiemu

W Rybniku, w miejscu budowy sklepu sieci Aldi, odkryto schron. W związku z tym prace wstrzymano.

Jak podkreśla firma, planując lokalizacje swoich obiektów sieć każdorazowo prowadzi konsultacje z właściwymi instytucjami i dba o to, aby sklepy wpisywały się w historyczną i architektoniczną strukturę miasta. Placówki muszą też spełniać wszelkie wymogi budowlane i zagospodarowania przestrzennego.

Tak też było w przypadku planowanej budowy sklepu Aldi w Rybniku. - Po dopełnieniu niezbędnych formalności, przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem placu budowy nie istniały żadne przesłanki, że w tym miejscu możemy odkryć obiekt o znaczeniu historycznym - czytamy w oświadczeniu wydanym przez sieć.

Jak informuje Aldi schron nie był naniesiony na miejskie dokumenty ani na inne, związane z pozwoleniem na budowę. Na etapie występowania przez sieć o pozwolenie na budowę nie pojawiły się więc żadne informacje, które wskazywałyby na istnienie podobnego obiektu na tym terenie.

- O istnieniu schronu dowiedzieliśmy się dopiero w momencie przygotowywania placu budowy, tj. w okolicy 7 stycznia, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy prezydenta Miasta Rybnika oraz Miejską Konserwator Zabytków. Kilka dni później, tj. w piątek 11 stycznia zwołano oględziny obiektu, w których uczestniczyliśmy razem z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejską Konserwator Zabytków, Dyrektor Muzeum w Rybniku oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Zapomniany Rybnik oraz Pro Fortulicium - twierdzi Aldi.

Niezwłocznie po dokonaniu tego odkrycia, Aldi wstrzymał prace budowlane w obrębie schronu. Ponadto, schron został przez sieć zabezpieczony. Detalista jest również w kontakcie z grupą Zapomniany Rybnik, który wyraził chęć roztoczenia opieki nad tym obiektem, jeśli jego przeniesienie lub przesunięcie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu ludzi.

Sieć nie bierze pod uwagę wyburzenia schronu. Podczas spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które odbyło się 16 stycznia 2019 r. zapadła decyzja o wpisania schronu do gminnej ewidencji zabytków ze względu na jego uznane walory historyczne. Wobec powyższego faktu ustalono, że obiekt należy przesunąć lub przenieść na wskazaną przez Urząd Miasta działkę. Aby to było możliwe, konieczna jest dokładna analiza stanu technicznego obiektu, która między innymi potwierdzi, czy obiekt nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Analiza potrwa co najmniej kilka tygodni.

Alid to niemiecka sieć dyskontów, która u nas działa głównie na zachodzie i południu kraju - ma tu łącznie 129 sklepów.

Joanna Hamdan 14162 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.