Sprzedaż żywności i napojów spadła w grudniu

W ostatnim miesiącu 2018 roku konsumenci kupili mniej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach niż rok wcześniej. Nawet po uwzględnieniu inflacji.

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w jednostkach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi odnotowano w grudniu spadek sprzedaży rok do roku o 2,4%. W stosunku do listopada nastąpił wzrost o 21,3%, natomiast w ciągu całego roku sklepy z tej kategorii zatrudniające 10 i więcej osób sprzedaż w cenach stałych zwiększyły o skromne 0,9%. Nawet jeśli uwzględnić wyższe wskutek inflacji ceny bieżące, wartość sprzedaży w tej grupie sklepów obniżyła się w ostatnim miesiącu roku wobec grudnia 2017 roku, choć już tylko o 1,4%.

Żywność sprzedawana jest także w niewyspecjalizowanych sklepach, takich jak np. hipermarkety. Tutaj grudzień przyniósł wzrost wobec listopada o 18%, a w ujęciu rocznym o 5,1% (wszystko ceny stałe). W całym roku wartość sprzedaży w tych jednostkach była wyższa od tej z 2017 roku o 5,9%.

Ogółem sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2018 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,9% (wobec wzrostu o 5,2% w grudniu 2017 r.). W porównaniu z listopadem 2018 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 13,2%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2018 r. była o 0,6% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem ub. roku. W całym 2018 roku nastąpił wzrost sprzedaży o 6,2%.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.