Nie każda wódka z Polski jest polska

Tylko 10% wódki produkowanej w naszym kraju spełnia kryteria definicji Polska Wódka/Polish Vodka.

13 stycznia 2013 r. weszła w życie aktualna definicja „Polska Wódka/Polish Vodka” zgodnie z którą musi być ona wyprodukowana z tradycyjnych i pochodzących ze zbóż: żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta albo ziemniaków. Ponadto cały proces wytwarzania musi odbywać się w naszym kraju.

Polska Wódka/Polish Vodka, a także Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej oraz Polish Cherry to trzy chronione oznaczenia geograficzne i jedyne w kategorii napojów spirytusowych w naszym kraju.  Dla porównania. Mająca tradycje w produkcji win Francja ma aż 53 takie oznaczenia, Portugalia – 11, Grecja – 15. Państwa z naszego regionu, czyli Niemcy mają zarejestrowane 34 oznaczenia, Węgry – 8, Litwa – 8 a Słowenia – 7.

- Polska ma świetny tradycyjny produkt i musi intensywnie go promować, mając za przykład Francuzów
i Szkotów, którzy chętnie wykorzystują siłę chronionych oznaczeń geograficznych - komentuje Pascal Brodnicki, kucharz i promotor francuskich i polskich produktów regionalnych. - Francuzi chronią i promują swój Cognac od ponad 100 lat, Szkoci robią to już od lat kilkudziesięciu. Cenię smak i jakość Polskiej Wódki, lubię ją dodawać do dań, które przyrządzam. Jako pół-Francuz rozumiem doskonale i mocno popieram potrzebę edukowania konsumentów na temat chronionego oznaczenia geograficznego – dodaje.

Z badań Stowarzyszenia Polska Wódka wynika, że rodacy nie wiedzą, które surowce mogą być używane do wytwarzania prawdziwej, rodzimej wódki. Dlatego Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne, budujące świadomość oznaczenia Polska Wódka/Polish Vodka.

- To bardzo trudne, odpowiedzialne i długofalowe zadanie służące promocji i wspieraniu rolników, gorzelników i producentów. Ten trunek to nasze dobro narodowe, dziedzictwo historyczno-kulturowe, z którego powinniśmy być dumni - uważa Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka.

Aby ułatwić konsumentom rozpoznanie Polskiej Wódki, Stowarzyszenie kilka lat temu zainicjowało swój własny program wprowadzający oznaczenie gwarantujące, że dany produkt to Polska Wódka. Przygotowało i zarejestrowało w Urzędzie Patentowym znak słowno-graficzny, który producent może umieścić na opakowaniu produktu spełniającego wymogi definicji i specyfikacji technicznej. Ukoronowaniem działań edukacyjnych jest otwarte w czerwcu 2018 r. Muzeum Polskiej Wódki na warszawskiej Pradze, w którym można odbyć podróż przez 500 lat tradycji produkcji tego trunku, będąc jednocześnie w murach jednej z najstarszych fabryk wódek na ziemiach polskich.

Podejmowane działania promocyjno-edukacyjne wymagają jednak wsparcia ze strony agend i administracji państwowej oraz dyplomacji, tak aby wzmocnić świadomość konsumentów na temat istotności chronionego oznaczenia geograficznego Polska Wódka.

W produkcji wódki z oznaczeniem Polska Wódka/Polish Vodka przodują gorzelnie rolnicze, których liczba z roku na rok spada. Związek Gorzelni Polskich szacuje, że obecnie jest ich ok. 50.

Zdjęcie: Shutterstock