Uprawy w Polsce wypaliła w 2018 r. susza. Jak wynika z danych GUS, zbiory zbóż były o 16% niższe od ubiegłorocznych. Ucierpiała niemal połowa gospodarstw rolnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 49,9% rolników ocenia tegoroczne plony jako niższe od tych z 2017. Lepszy plon zebrało tylko 23,5% rolników.

- 2018 r. to kolejny sezon w rolnictwie o niesprzyjających warunkach rynkowych i pogodowych. Kluczowe problemy to susza w produkcji roślinnej, obniżenie dochodowości w produkcji zwierzęcej oraz problem z ASF w produkcji trzody chlewnej – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. –  Po relatywnie dobrym okresie w produkcji żywca drobiowego od połowy roku sytuacja stopniowo pogarszała się.

Paliwo podrożało w tym czasie o kilkadziesiąt groszy na litrze. 80,2% badanych rolników uważa jego cenę za niesprzyjającą produkcji. Ponad połowa badanych za niekorzystne uważa też ceny większości środków produkcji niezbędnych w gospodarstwie, m.in. pasz (57,6% odpowiedzi), części zamiennych (63,1%), nawozów (76,6%).

Większość rolników wyszła na zero

Kondycja finansowa gospodarstw rolnych była na koniec 2018 r. zróżnicowana. 39,4% rolników odpowiada, że to, co gospodarstwo zarobiło, wydane zostało na produkcję. To największa grupa wśród polskich rolników. Znacznym zyskiem może pochwalić się tylko 7,3% gospodarstw. W ocenie ich właścicieli, stan gospodarstwa pozwolił w tym roku na podjęcie inwestycji. Na plus wyszło także 22,6% rolników mogących w 2018 r. odłożyć drobne nadwyżki. Niemal tyle samo, bo 20,9% badanych zakończyło rok „pod kreską” i musiało dołożyć z oszczędności. Co dziesiąty rolnik (9,8%) był zmuszony zadłużyć gospodarstwo, by pokryć straty.

Co dalej z inwestycjami w gospodarstwach?

Trudna sytuacja gospodarstw rolnych znalazła odzwierciedlenie w zakupach środków trwałych. 33,9% rolników – o 10,2% więcej niż w 2017, nie dokonało w 2018 r. żadnych inwestycji. Pozostali decydowali się najczęściej na remont zabudowań gospodarczych (32,6%) bądź zakup używanych maszyn i urządzeń rolniczych (35,5%).

- Rolnicy szukali najczęściej dobrego, sprawdzonego sprzętu, na miarę bieżących możliwości finansowych. Obserwując sytuację w rolnictwie, Bank BGŻ BNP Paribas wprowadził kredyt, pozwalający na zakup maszyn używanych, co znacznie ułatwi rolnikom modernizację parku maszynowego – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. – Ponadto, rynek oczekuje, że w ramach rozpoczęcia realizacji PROW inwestycje zwiększą się.

Badanie przeprowadzone zostało między 3 a 11 grudnia 2018 roku, przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas, na losowej próbie 305 użytkowników portali rolniczych, metodą CAWI, w oparciu o model Real Time Sampling (RTS).

Źródło: Centrum Prasowe PAP