Znany z produkcji napojów i przekąsek koncern PepsiCo, będący trzecim największym producentem FMCG na świecie to kolejny klient największej grupy energetycznej w Polsce, który skorzystał z popularnej oferty „Naturalnie, że energia”. Gwarantuje ona pochodzenie energii w 100% z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej wyniesie ok. 50 GWh w ciągu dwóch lat – jest to wartość pozwalająca zapewnić energię elektryczną dla około 12 tys. gospodarstw domowych. Firma PepsiCo skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót „Naturalnie, że energia” kierowanej do klientów, dla których dbanie o środowisko naturalne jest istotnym aspektem w ich działalności.

Klienci decydujący się na skorzystanie z oferty otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego.

– Zgodnie ze strategią PepsiCo „Działanie ze świadomością celu” stale poszukujemy takich rozwiązań, które pozwolą nam w sposób istotny zmniejszać nasz wpływ na środowisko i redukować nasz ślad węglowy – komentuje Michał Jaszczyk, prezes zarządu PepsiCo Polska. – Podpisana z PGE Obrót umowa zaspokoi w pełni potrzeby energetyczne PepsiCo Polska na najbliższe dwa lata. A zatem już od 1 stycznia 2019 r. nasze cieszące się uznaniem wśród konsumentów napoje i przekąski, wytwarzane są w 100% przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych – dodaje Michał Jaszczyk.

Zdjęcie: Shutterstock