Badanie: 2/3 pracowników chce tablety do obsługi klienta

Niemal 60% osób decyzyjnych z branży handlu detalicznego planuje zwiększyć wydatki na przenośne komputery mobilne o ponad 6 proc., a 21% przeznaczyć o 10 proc. więcej środków na tablety o zwiększonej wytrzymałości w ciągu następnych trzech lat - wynika z badania firmy Zebra Technologies.

Na zdjęciu: pracownicy sieci Empik

Firma Zebra Technologies, lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych, oferujący również oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie rzeczywistym, ogłosiła wyniki 11. edycji dorocznego badania Global Shopper Study. Ankieta stanowi analizę opinii oraz oczekiwań kupujących, pracowników sklepów oraz właścicieli i osób decyzyjnych z branży handlu detalicznego.

Ponad połowa (55%) ankietowanych przyznaje, że ich firmy odczuwają braki kadrowe, a 49% z nich skarży się na przepracowanie. Personel sklepowy wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że nie zawsze jest w stanie pomagać klientom. Zdaniem 42% uczestniczących w badaniu ekspedientów nie mają oni zbyt wiele czasu na wsparcie kupujących, co wynika z presji na realizację innych zadań.

Z kolei 28% z nich wskazuje trudności w pozyskiwaniu informacji pomocnych kupującym. Co ciekawe, większość badanych osób decyzyjnych z branży retail (83%) i pracowników sklepów (74%) jest zdania, że sklepy dysponujące odpowiednimi technologiami mogą podnieść standard obsługi klienta. Dwie trzecie (66%) personelu sklepowego uważa, że z pomocą tabletów mogłaby poprawić obsługę klienta i podnieść poziom ich obsługi.

Jednocześnie zaledwie 13% kupujących deklaruje całkowite zaufanie do przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym w zakresie ochrony danych osobowych, co przekłada się na najniższy poziom zaufania wśród 10 różnych branż. Wyniki badania Global Shopper Study obrazują, że aż 73% respondentów z grupy kupujących chce mieć elastyczną kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych osobowych przez sklepy.

- Prowadzone przez nas badanie ujawnia rosnące oczekiwania kupujących – komentuje Jeff Schmitz, wiceprezes i dyrektor marketingu w firmie Zebra Technologies. - Sklepy skupiają się na wyzwaniach związanych z realizacją zamówień, muszą jednak pamiętać o konieczności zapewnienia kupującym spersonalizowanej obsługi na wysokim poziomie. Branża powinna umożliwiać klientom nabywanie produktów, których oczekują, w czasie i miejscu dla nich dogodnym oraz w sposób przez nich preferowany - uważa.

Wyniki badania pokazały także odmienne oczekiwania właścicieli sklepów i pracowników sklepowych w zakresie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań do automatyzacji. Niemal 80% decydentów z branży handlu detalicznego – w porównaniu z 49% personelu – jest zdania, że dzięki nowym technologiom, które mogą zautomatyzować proces płatności, można ograniczyć liczbę stanowisk kasowych obsługiwanych przez ekspedientów. Co więcej, ponad połowa decydentów (52%) deklaruje, że przekształca przestrzeń punktów sprzedaży (POS) na strefy kas samoobsługowych, a 62% zastępuje ją strefami odbioru towarów zakupionych w trybie online.

Badanie pokazało również, że ponad połowa klientów (51%) uważa, że dzięki smartfonom ma lepszy dostęp do informacji o produktach niż sprzedawcy. Sklepy inwestują w najnowocześniejsze technologie, aby zmniejszyć te różnice. Niemal 60% ankietowanych osób decyzyjnych z branży handlu detalicznego planuje zwiększyć wydatki na przenośne komputery mobilne o ponad 6 proc., a więcej niż jeden na pięć sklepów (21%) planuje przeznaczyć o 10 proc. więcej środków na tablety o zwiększonej wytrzymałości w ciągu następnych trzech lat.

11. badanie Global Shopper Study przeprowadzane dorocznie na zlecenie firmy Zebra objęło około 4725 kupujących, 1225 pracowników sklepowych i 430 decydentów z krajów Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Europy i Bliskiego Wschodu. Opinie respondentów zostały zebrane od października do listopada 2018 r. przez firmę Qualtrics.

 

 

Katarzyna Pierzchała 5517 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.