Specjał ma nowego wiceprezesa zarządu

Z początkiem stycznia został nim Remigiusz Czernecki, który jednocześnie będzie także pełnił funkcję dyrektora handlowego w PPHU Specjał.

Remigiusz Czernecki będzie odpowiedzialny za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy.

Nowy wiceprezes Grupy Kapitałowej Specjał ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie handlu i dystrybucji FMCG, a także w zarządzaniu w szczególności w optymalizacji procesów operacyjnych, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ostatnio był wiceprezesem zarządu Hortex Holding, gdzie odpowiadał za zbudowanie kanału dystrybucji bezpośredniej, będąc równocześnie prezesem zarządu Ren (Grupa Ren) – drugiego co do wielkości sprzedaży dystrybutora żywności mrożonej i lodów w Polsce.

Joanna Hamdan 13855 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.