Załoga Biedronki z premią miesięczną zamiast kwartalnej

Od stycznia 2019 r. Biedronka zmieniła system wynagrodzeń swoich pracowników. Kwartalna premia za wyniki zostanie zastąpiona premią miesięczną. Modyfikacji ulegną także zasady jej naliczania, w efekcie czego obejmie ona - jak zapewnia operator - większą część pracowników Biedronki.

Pracownicy sklepów Biedronka poza pensją podstawową otrzymują również premię uznaniową powiązaną z wynikami sklepu oraz nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Od stycznia 2019 r. kwartalna premia za wyniki zostanie zastąpiona premią miesięczną. Modyfikacji ulegną także zasady jej naliczania, w efekcie czego obejmie ona większą część pracowników Biedronki. Od nowego roku pracownicy sklepów miesięcznie mogą otrzymać więc premię w wysokości 170 zł brutto.

Od stycznia 2019 r. zmianie ulega także sposób przyznawania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności. Pracownicy sklepów sieci Biedronka, centrów dystrybucyjnych i Fabryki Zup będą otrzymywać 100% jej wartości przy braku nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, 75% przy jednym dniu nieplanowanej, ale usprawiedliwionej nieobecności i 50% przy dwóch takich absencjach.

- Chcemy, by nasz system wynagrodzeń odpowiadał na aktualne potrzeby pracowników i był kształtowany w oparciu o czynniki rynkowe - mówi Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska. - Podczas przeglądu wynagrodzeń zmodyfikowaliśmy dwa elementy składowe: nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności i uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli większą szansę na uzyskanie tej nagrody, i co za tym idzie dodatkowe środki finansowe, nawet mimo sporadycznych krótkotrwałych absencji. Z drugiej strony istotne jest dla nas to, by w ocenie ich pracy podkreślać rolę budowania pozytywnego doświadczenia zakupowego klientów – dodaje Tomasz Dejtrowski.

Poza modyfikacją zasad wypłacania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności i premii wynikowej, Biedronka dokonuje też aktualizacji wysokości wynagrodzeń. Zdecydowana większość pracowników sieci już wcześniej otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze powyżej stawki krajowej pensji minimalnej, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. Dla pozostałej grupy, której wynagrodzenia zasadnicze byłyby niższe, od stycznia stawki zostały dostosowane do nowego poziomu.

Jeronimo Martins jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce, zatrudniającym ponad 65 tys. pracowników.

Ilona Mrozowska 4760 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.