OSM Piątnica od lat stosuje w skupie mleka wyższe standardy jakości niż przewidują to przepisy. Przekłada się to także na cenę mleka w skupie – od 17 lat i niezależnie od zmieniającej się koniunktury spółdzielnia, jak zapewnia, płaci rolnikom najwyższą cenę w Polsce.

Wprowadzając od 2019 r. nową klasę skupowanego mleka, OSM Piątnica kolejny raz podwyższa wewnętrzne standardy jakości. Za takie mleko będzie płacić jeszcze wyższą cenę.

– Według rozporządzenia UE nr 853 z 2004 r., określającego szczegółowe wymagania jakościowe, mleko surowe do skupu może zawierać do 100 tys. bakterii oraz do 400 tys. komórek somatycznych. Na etapie badań laboratoryjnych systematycznie pojawiają się próbki, w których wykrywamy tylko pojedyncze bakterie – to najlepszy dowód na to, że w ogólnym ujęciu nasze mleko wyróżnia się doskonałą jakością – tłumaczy Joanna Kwiatkowska, kierownik skupu mleka w OSM Piątnica.

Jak zaznacza do nowej kategorii mleka premium klasyfikować będzie surowiec o zawartości do 20 tys. bakterii oraz do 300 tys. komórek somatycznych. Określenie zawartości obu parametrów świadczy przede wszystkim o stanie zdrowotnym zwierząt, ale również o warunkach sanitarno-higienicznych na etapie pozyskiwania i przechowywania mleka w gospodarstwach. Zadbane i zdrowe krowy dają najlepsze jakościowo mleko. Wiąże się to ze sposobem chowu, warunkami żywienia oraz udoju.

Ponadto mleczarnia konsekwentnie realizuje program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wiąże się z nim m.in. szczególne podejście do współpracy z dostawcami – rolnikami zrzeszonymi w OSM.

– Rzetelność, wprowadzanie wewnętrznych programów i szkoleń umożliwiających innowacyjny rozwój gospodarstw, w połączeniu z troską o naturę i dobrostan zwierząt, to podstawa funkcjonowania całej Spółdzielni. Rozwijamy się organicznie, zwiększamy efektywność, utrzymując od lat stałą grupę rolników dostarczających najlepsze mleko - mówi Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica. – Konsekwentne stawianie na jakość oraz innowacyjne technologie, a jednocześnie rozwój w zgodzie z tradycyjnymi wartościami przynosi efekt w postaci zaufania konsumentów – dodaje.