Ceny wzrosły, ale mniej niż oczekiwano

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług w 2018 r. wzrosły o 1,6%. Jeszcze w listopadzie Narodowy Bank Polski spodziewał się wzrostu o 1,8%.

Zgodnie z rządowymi założeniami do ustawy budżetowej na 2018 r. ceny miały wzrosnąć o 2,3%. Tymczasem ze wstępnych danych GUS wynika, że inflacja w całym 2018 r. wyniosła 1,6%, co ledwo przekracza dolny próg odchyleń od celu inflacyjnego (który pozostaje na poziomie 2,5% z dopuszczalnymi wahaniami o 1 pkt proc. w górę i w dół). Szybciej niż ceny ogółem rosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w skali roku poszły w górę o 2,6%.

W samym grudniu wzrost cen był najniższy od dwóch lat, czyli od grudnia 2016 roku i wyniósł w ujęciu rocznym 1,1%, a wobec listopada ceny pozostały na tym samym poziomie. Żywność i napoje podrożały o 0,9% rok do roku i o 0,7% miesiąc do miesiąca.

Przypomnijmy, że do listopada włącznie ceny żywności i napojów wzrosły o 2,8%, czyli grudzień obniżył ten wskaźnik. Znacząco w tym czasie podrożało pieczywo (o 5,3%), mięso drobiowe (4,4%), warzywa (4,2%), a także jogurty, śmietany oraz napoje i desery mleczne (6,3%). Rekordzistami były jednak jaja (+23,6%) oraz masło (+14,2%). Z kolei potaniały w tym czasie cukier (-29,9%) oraz mięso wieprzowe (o 1,7%). Pełne dane za 2018 rok Główny Urząd Statystyczny poda 15 stycznia.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.