Specjał rozwija sieć

Nowe placówki zostały otwarte pod szyldem Delikatesów Premium i Sezam, a sklepy w formacie Nasz Sklep przeszły remodeling.

W miejscowości Moniatycze miało miejsce otwarcie Delikatesów Premium. W placówce zo­stała powiększona sala sprzedaży, a obiekt prze­szedł gruntowny remont zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W sklepie pojawił się także nieznany dotychczas regał pod szyldem Strefa Wina.

Otwarcie Delikatesów Premium miało miejsce także w oddziale Wro­cław. Sklep w Niwnicy przeszedł generalny remont. Zostały w nim wdrożone standardy wyposażenia charaktery­styczne dla tego formatu.

Także w oddziale Kraków uruchomione zostały dwa skle­py w formacie Premium. Każdy z nich przeszedł gruntowny remont połączony z wprowadzeniem nowego wyposażenia. Jako pierwszy otwarty został sklep „Perfekt” w Kazimierzy Wielkiej o powierzchni 170 mkw. W sklepie zostały wdrożone planogramy ułoże­nia asortymentu z podziałem na grupy asorty­mentowe, rozbudowane zostało stoisko cukierni­cze i piekarnicze z uwagi na fakt posiadania przez klienta piekarni.

Kolejne otwarcie miało miejsce w Krakowie u Jana Sikory. W sklepie dominuje sprzedaż produktów świeżych: warzyw, owoców, mięsa, wędlin.

W oddziale Tomaszów Lubelski, w miejsco­wości Ulhówek zostały otwarte Delikatesy Sezam. Po remoncie sklepu powiększona została zarówno sala sprzedaży, jak i stoisko mięsno-wędliniarskie. Zmianie uległ cały układ sali sprzedaży - wdrożone zostały również standardy dedykowane dla tego właśnie formatu. Natomiast kategorie produktowe zosta­ły ułożone na półkach w oparciu o przygotowane wcześniej planogramy.

Natomiast w Nowej Sarzynie Delikate­sy Sezam przeszły remodeling pod kątem zmiany ustawienia sali sprzedaży oraz wprowadzenia stoiska mięsno-wędliniarskie­go.

Delikatesy Sezam pojawiły się również w miejscowo­ści Zażółkiew koło Krasnegostawu, w oddziale Rzeszów i Gdańsk oraz w miejscowości Lisie Jamy koło Luba­czowa.

Z kolei sklepy w Gminnej Spółdzielni w Nowotańcu w formacie Nasz Sklep przeszły remodeling związany z wdrożeniem nowego wy­posażenia oraz nowym ustawieniem sali sprze­daży, jak również z prawidłowym ustawieniem towaru na półkach. 

Obecnie PSH Nasz Sklep liczy 3700 sklepów, natomiast łącznie Specjał franczyza to już prawie 8 tys. sklepów franczyzowych.

Joanna Hamdan 13822 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.