Polska Bezgotówkowa dofinansowała 100 tys. terminali

Program Polska Bezgotówkowa osiągnęła już cel wyznaczony na 2018 r. Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała, że do programu zgłoszonych zostało ponad 100 tys. terminali do obsługi płatności bezgotówkowych.

Płatności bezgotówkowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród konsumentów, przedsiębiorców, jak i przedstawicieli sektora publicznego.

- Sukces Programu Polska Bezgotówkowa jest wyraźnym sygnałem, że polscy przedsiębiorcy oraz sektor publiczny uważnie wsłuchują się w potrzeby klientów i są otwarci na instalację terminali płatniczych – tłumaczy dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. - Dziękujemy za zaufanie i wierzymy, że nasz Program będzie się rozwijał i oddziaływał na gospodarkę równie intensywnie – dodaje.

Terminale zainstalowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa zrealizują do końca 2018 r. ponad 30 mln transakcji na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł. Terminale z Programu działają już w 7 300 miejscowościach na terenie całej Polski, z tego blisko 55% w pięciu województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim oraz dolnośląskim.

Program Polska Bezgotówkowa jest bardzo dobrze oceniany przez przedsiębiorców. Aż 95% spośród nich deklaruje, że poleciłoby posiadanie terminala innym przedsiębiorcom. Do Programu przystąpiło 15 agentów rozliczeniowych, którzy reprezentują niemal cały rynek acquiringu w Polsce.

- Dzięki Programowi Polska Bezgotówkowa udaje się stopniowo zaspokajać oczekiwanie Polaków co do prawa wyboru formy płatności w sklepach, urzędach i punktach usługowych. To także impuls do rozwoju polskich przedsiębiorstw, które dotychczas decydowały się na terminal, ale często barierą były dla nich koszty instalacji i utrzymania – tłumaczy Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. - Z naszej perspektywy bardzo istotne są efekty makro: podniesienie jakości życia Polaków, zmiana wizerunku urzędów, obniżenie kosztów obsługi gotówki i wpływ na redukcję szarej strefy. Wszystkie te elementy są nie do przecenienia - uważa.

Od września 2018 r. do Programu Polska Bezgotówkowa oprócz małych i średnich przedsiębiorców mogą dołączać również podmioty administracji publicznej. Dzięki temu działaniami zostały objęte między innymi urzędy, instytucje zdrowia, oświaty, kultury, sztuki i sportu, a także fundacje i stowarzyszenia.

Według statystyk prowadzonych przez Narodowy Bank Polski na koniec czerwca 2018 r. liczba terminali POS w Polsce wynosiła niemal 704 tys. Liczba nowych urządzeń oraz punktów handlowo-usługowych przystosowanych do akceptacji kart płatniczych rośnie z kwartału na kwartał. Jeśli ten trend się potwierdzi w wynikach za kolejne dwa kwartały 2018 r. oznaczać to będzie, że ponad 20% wszystkich terminali, które są na rynku, zainstalowane zostały w samym 2018 r.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie podmioty, przyjmujące zapłatę za swoje usługi lub produkty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, ale w ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnione są podmioty, które mają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Przedsiębiorstwo prywatne, urząd lub instytucja państwowa, które zdecydują się przyłączyć do Programu, otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych.

O początkach programu pisaliśmy tutaj.

Katarzyna Pierzchała 5187 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.