Handel i przetwórstwo szukają rąk do pracy

Ponad 40 tys. pracowników w przemyśle i ponad 25 tys. w handlu i naprawach pojazdów samochodowych poszukiwały firmy w III kw. 2018 roku.

W końcu III kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w niemal 750 tys. firm (z których 70% stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób) wynosiła 157,2 tys. i była mniejsza niż w końcu II kwartału o 7,5 tys., czyli o 4,6%. To efekt sezonowy: w porównaniu z końcem III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 26 tys., czyli o 19,8%. Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały firmy produkcyjne – 40,7 tys. (25,9%), budowlane – 25,8 tys. (16,4%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 25,6 tys. (16,3%).

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. utworzono 593,3 tys. nowych miejsc pracy, z których na koniec września nieobsadzonych było jeszcze 35,9 tys. Nowe miejsca pracy powstały głównie w firmach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 130,7 tys. (22,0%), przetwórstwa przemysłowego – 111,4 tys. (18,8%) oraz budownictwa – 78,7 tys. (13,3%).

W końcu III kwartału 2018 r. największą liczbą wolnych miejsc pracy oferowały województwa mazowieckie (26,0%), śląskie (13,4%) i wielkopolskie (11,1%), a najskromniejszą ofertę miały do dyspozycji województwa podlaskie (1,2%), opolskie (1,3%) oraz świętokrzyskie (1,6%).

Zdjęcie: Photogenica, grafika: GUS

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.